Brčić: Kazna i do 20.000 KM za nepodnošenje prijave o imovinskom stanju

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Lejla Brčić kazala je Feni da Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih dužnosnika, koji će biti razmatran sljedeće sedmice na sjednici Skupštine, određuje kaznu do 20.000 KM za one javne dužnosnike koji ne podnesu prijavu o imovinskom stanju.

Dodala je da se ta sankcija osnosi i na izabrane dužnosike koji podnesu nepotpunu prijavu ili u toku godine ne prijave izmjenu imovinskog stanja.

Brčić je naglasila da je tim zakonom propisano da javni dužnosnici za sebe i za članove uže porodice moraju potpisati izjave kojim će evidentirati svu nepokretnu imovinu te pokretnu imovinu u vrijednosti više od 5.000 KM.

– Zakonom se na određeni način ‘uozbiljuje’ i djeluje preventivno, ali i definiše djelovanje javnih dužnosnika u javnom prostoru – poručila je ministrica Brčić.

Kazala je da će Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2018 – 2019. godine, imati obavezu da podnosi krivične prijave ukoliko uoči određena odstupanja, nerazmjernost prihoda i rashoda, ali i sumnju da određena imovina nije stečena na zakonit način.

Izrazila je žaljenje što i na državnom nivou ne postoji takav zakon, jer bi na taj način svi javni dužnosnici bili u istoj poziciji.

Vlada Kantona Sarajevo je prošle sedmice utvrdila Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Donošenje zakona proizlazi i iz preuzetih obaveza BiH, naročito Konvencije UN-a protiv korupcije gdje se državama članicama nameće obaveza da u najvećoj mogućoj mjeri poštuju principe transparentnosti, sprečavaju sukobe interesa u javnom sektoru i nezakonito bogaćenje javnih funkcionera.

Zakon definiše principe i nadležnosti u provođenju Zakona kao i obavezu koju imovinu su imenovane osobe dužne prijaviti prilikom preuzimanja dužnosti, obavezu njenog godišnjeg prijavljivanja, kao i obavezu prijavljivanja poslije završetka dužnosti ili razrješenja.

Biznis.ba / FENA