Donosimo uputstva za sve koji žele subvencioniranje doprinosa na osnovu korona-zakona

Porezna uprava Federacije BiH objavila je na svojoj web stranici nekoliko uputstava za porezne obveznike koji će biti korisni tokom iskorištavanja pogodnosti koje donosi korona-zakon.

Shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica popularno nazvanim korona-zakon, Porezna uprava je sačinila i objavila:

1. Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa

2. Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja – Obrazac – ZSD

3. Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac – ZSD

“Obrazac – ZSD je objavljen u PDF formatu koji je editabilan, tako da se isti može popuniti u elektronskom obliku, odštampati, potpisati i ovjeriti pečatom obveznika ili se može popuniti i ručno, odštampati i dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu podnosioca zahtjeva”, poručuju iz Porezne uprave FBiH.

Podsjećamo, porezni obveznici imaju pravo na subvencioniranje doprinosa ako
ispunavaju dva uslova – da su izmirili obaveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa februarom 2020. godine i da imaju pad ostvarenog prometa 20 osto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.

“Skrećemo pažnju poreznim obveznicima, da je preduslov za uspješnu obradu zahtjeva tj. Obrasca – ZSD da su plaćene obaveze po osnovu doprinosa i poreza na dohodak zaključno sa mjesecom 02/2020. godine i da su podneseni ispravni mjesečni obrasci MIP-1023, 2001/2001-A ili 2002/2002-A za mjesec za koji se traži subvencija. Stoga pozivamo porezne obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa na isplaćene plaće zaključno sa 02/2020 godine, to učine prije podnošenja zahtjeva i tako uz uslov pada prometa od 20 i više posto ostvare pravo na subvenciju. Porezni obveznisi koji ne izvrše uplatu doprinosa zaključnio sa 02/2020. godine neće ostvariti pravo na subvenciju i ako imaju pad prihoda od 20 i više posto”, zaključuju iz Porezne uprave.

Za sva pitanja ili nedoumice koje imate na raspolaganju su vam brojevi telefona i e-mail adrese objavljene na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, odnosno na linku i e-mail: [email protected] .

Biznis.ba