Kompanije

Kompanija DKR kroz projekt 'Dijaspora za razvoj' unaprijedila svoj kurikulum

Autor: Biznis.ba
Kompanija DKR kroz projekt 'Dijaspora za razvoj' unaprijedila svoj kurikulum

Projekt Dijaspora za razvoj (D4D), koji je implementiran od decembra 2016. do septembra 2021., imao je za cilj jačanje uloge dijaspore u razvojnim procesima u BiH.

Projekt su pokrenuli Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlada Švicarske, u partnerstvu s UNDP-om BiH i IOM-om BiH, a misija projekta bila je povezivanje stručnjaka iz dijaspore sa kolegama iz BiH.

Jedan od učesnika, Damir Mitrić, viši predavač na univerzitetu La Trobe u Australiji, na projekat D4D gleda kao na važan alternativni alat za pokretanje promjena. Kroz aktivnosti projekta, Mitrić je postao mentor Centra za robotiku u Tuzli.

Do prije proglašenja pandemije 2020., Tuzla je bila okupljalište studenata sa četiri kontinenta. Njihova destinacija bio je tuzlanski Mejdan, mjesto gdje se nalazi sjedište Njemačkog centra za robotiku (DKR). Unutra se odvijaju praktične edukacije na polju automatike i programiranja industrijskih robota.

Zahvaljujući mentorstvu, podršci i stručnom znanju profesora Damira Mitrića, među polaznicima tog centra bilo je ljudi iz Indije, Kenije, Vijetnama, Sjedinjenih Država i Australije. Bilo je i studenata sa univerziteta u Sarajevu i Tuzli.

Projekt manager u DKR centru Zlatka Grgić objasnila je da je to kćerka-kompanija firme Masterwerk iz Minhena, čiji je osnivač Muamer Babajić.

- Naši inžinjeri svoje znanje su generisali u autoindustriji Njemačke, ustvari samoj kolijevci automatizacije - rekla je Grgić.

Ali, jedna je stvar bila obrazovati vlastiti kadar, a sasvim druga kreirati plan i program kursa iz robotike za potrebe kompanija i studenata automatike i mehatronike sa raznih svjetskih univerziteta.

Grgić je navela da ne funkcionišu svi univerziteti prema istim kurikulumima, pogotovo na globalnom nivou.

- Bila nam je potrebna pomoć stručnjaka koji će nam pomoći da naše kurikulume prilagodimo kurikulumima univerziteta diljem svijeta - dodala je Grgić.

Za to je bilo neophodno angažovanje stručnjaka, koji je svojim iskustvom i znanjem mogao doprinijeti prilagođavanju postojećeg sistema. U isto vrijeme kada se DKR našao na svojoj prekretnici, objavljen je javni poziv za Industry Mentoring Program.

IMP je imao za cilj podržati razvoj tehnoloških kompanija iz BiH. DKR se prijavila i postala jedna od pet kompanija koja je dobila priliku da se poveže sa ekspertom iz dijaspore. IMP je bila jedna od aktivnosti projekta Dijaspora za razvoj (D4D), u cilju razmjene iskustva, prijenosa znanja i društvenog uvezivanja kroz program mentorstva za unapređenje poslovanja BH kompanija.

Čovjek koji je postao mentorom DKR-a bio je profesor Damir Mitrić, programer nastavnog plana i programa i u to vrijeme viši predavač akademskog razvoja na Univerzitetu La Trobe u Australiji. Sa svojim desetogodišnjem iskustvom u međunarodnom visokom obrazovanju, shvatao je potrebe i probleme univerziteta koji šalju svoje studente na studijska putovanja.

Sastanci sa timom DKR odvijali su se online i, uprkos vremenskoj razlici od 10 sati, odvijali su se redovno. Dopunio je njihov plan i program, do tada baziran isključivo na stručnom inžinjerskom iskustvu, i uključio akademska predavanja o robotici i automatizaciji. Time je otvorena mogućnost da obuka postane zvanično priznata kao izborni predmet na univerzitetima. Pomogao je i u samoj komunikaciji sa univerzitetima, i stvorio preduslove da se njihove potrebe sinhronizuju sa potrebama DKR-a.

Princip njegovog rada je princip kolaboracije struke i akademske zajednice. Roboti preuzimaju veliki dio poslova koji su ranije obavljali ljudi, i pred univerzitete se postavlja pitanje - za koje poslove spremaju svoje studente? Kako ističe Mitrić, DKR u Tuzli je upravo ono mjesto gdje se ljudi povezuju na jedinstven način i gdje se studenti pripremaju za rad na svjetskom tržištu.

Grgić je istakla da je riječ najvećim dijelom o praktičnim edukacijama, kroz koje se obučavaju operateri i programeri.

Kao rezultat ove aktivnosti, 23 studenta iz Australije su tokom sedam dana pohađala intenzivni trening robotike u DKR-u. Mitrić je pomogao DKR da razvije nove strategije kako bi kreirali treninge za nova tržišta poput Saudijske Arabije, Indije, SAD-a i drugih.

S obzirom na činjenicu da osnivač tuzlanskog Centra za robotiku i mentor D4D programa žive u dijaspori, Grgić je poručila da je Njemački centar za robotiku primjer koliko je bosanskohercegovačka dijaspora bitna za naš narod, državu i industriju, saopćeno je.

Biznis.ba / FENA