Kompanije

Uprava GIKIL-a isključila GSHL iz društva zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza

Autor: Biznis.ba
Uprava GIKIL-a isključila GSHL iz društva zbog neispunjavanja ugovorenih obaveza

Uprava Global ispat koksne industrije d.o.o. Lukavac (GIKIL) donijela je odluku o isključenju člana Global steel holdings limited (GSHL) u likvidaciji, Isle of Man, UK, iz društva GIKIL.

Odluka je donesena u skladu sa Statutom Global ispat koksne industrije, te na osnovu Zakona o privrednim društvima Federacije BiH.

Isključeni član, GSHL u likvidaciji, ovime gubi sva prava iz udjela i davanja učinjenih na ime udjela na dan donošenja ove odluke (20. januar 2020.), a Uprava GIKIL-a se obavezuje da odluku provede kroz izmjene u knjizi udjela te drugim aktima društva, kao i u nadležnom sudskom registru.

Naime, nakon formiranja društva GIKIL od privrednog društva Koksno-hemijski kombinat d.d. Lukavac (KHK) i Global steel holdings limited (ranije Global infrastructure holdings limited), KHK je ugovoreni iznos kapitala u cjelosti unio prema dogovorenoj dinamici i ugovorenom roku.

GSHL je, s druge strane, unio iznos u novcu od oko 32 miliona KM, a da do današnjeg dana nije uplatio preostali iznos upisanog kapitala od oko 45 miliona KM. GSHL je ustvrdio da je svoju obavezu izvršio na način da je obezbjedio radni kapital GIKIL-u izdavanjem korporativne bezuslovne garancije povjeriocu GIKIL-a, firmi Stemcor UK Limited iz Londona, radi plaćanja nabavke uglja, a kojom se obavezao da će ovoj firmi garantovati plaćanje duga GIKIL-a. Firma „Stemcor,“ sadašnji „Moorgate Industries Limited“ zadužio je tako GIKIL za iznos od skoro 260 miliona KM, te pred Općinskim sudom u Lukavcu pokrenuo postupak prinudne sudske naplate.

U međuvremenu, 10. maja 2018. godine, na Visokom sudu pravde na Otoku Man donesena je pravosnažna odluka kojom je nad firmom GSHL otvoren likvidacioni postupak, a na raniji zahtjev „Moorgate Industries UK Limited“. Spomenuta odluka je postala pravosnažna, a posljedica je da je firma GSHL prestala da postoji, da je njezin pravni sljednik GSHL u likvidaciji, te da tu firmu zastupaju i predstavljaju zajednički likvidatori imenovani od likvidacionog suda na Otoku Man. Ovime je postalo jasno da GSHL, dakle, do današnjeg dana, ne samo da nije izvršio svoju obavezu uplate temeljnog kapitala GIKIL-a nego i da to ne može učiniti jer se firma nalazi u likvidaciji.

Također, Uprava GIKIL-a je 20. decembra 2019. godine uputila zahtjev GSHL-u u likvidaciji kojim je zatražena uplata nedostajućeg kapitala u iznosu od oko 45 miliona KM u roku od 30 dana, a pod prijetnjom isključenja iz društva GIKIL. Kako nije postupljeno po ovom zahtjevu stekli su se uslovi da se u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima donese ova odluka.

- Isključeni član ima pravo na isplatu dosad izvršenih uplata na ime upisanog kapitala u GIKIL-u, a nakon obračuna međusobnih potraživanja. Udio isključenog člana će postati vlastiti udio društva GIKIL, do donošenja drugačije odluke, a Uprava se obavezuje da u roku od 30 dana provede sve neophodne postupke međusobnog obračuna i izmirenja potraživanja isključenog člana i društva - saopćeno je iz Global ispat koksne industrije d.o.o. Lukavac.

Biznis.ba / FENA