Košarac i Sattler o zaštiti domaćih privrednih kapaciteta

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac razgovarao je danas sa šefom Delegacije EU u BiH Johanom Sattlerom o aktuelnim temama, s akcentom na aktuelnu epidemiološku situaciju i saniranje negativnih efekata korona virusa na privredu.

Tokom telefonskog razgovora, ministar Košarac naglasio je da u potpunosti podržava članstvo BiH u EU, kao glavni spoljnopolitički cilj zemlje.

On je izrazio zahvalnost EU na sredstvima koje je donirala svim nivoima vlasti u BiH za prevenciju i suzbijanje epidemije, ističući da je ključni prioritet zaštititi zdravlje građana i očuvati stabilnost zdravstvenog sistema u zemlji.

Ministar Košarac informisao je šefa Delegacije EU u BiH o mjerama koje je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u saradnji i koordinaciji sa nadležnim entitetskim ministarstvima, preduzelo u cilju pomoći i podrške domaćim privrednim kapacitetima u novonastalnim okolnostima prouzrokovanim širenjem korona virusa.

U skladu sa politikama koje je usaglasio sa entitetskim ministrima nadležnim za poljoprivredu, ministar Košarac obavijestio je ambasadora Sattlera o potrebi pokretanja aktivnosti koje će proizvođačima u BiH omogućiti transport žive stoke preko luke Ploče na tržišta trećih zemalja.

On je istakao da postoji izuzetan interes proizvođača iz BiH za izvoz žive stoke u treće zemlje preko luke Ploče, te da bi odobravanje ovog zahtjeva imalo pozitivan učinak na poljoprivredu u BiH i njen dalji razvoj, a time i na konkurentnost domaćih poljoprivrednih proizvođača, te otvaranje novih radnih mjesta u ovom sektoru.

Ambasador Sattler rekao je da bi to bio dobar iskorak za domaće privrednike, te naglasio da će, na temelju informacija koje mu budu dostavila nadležna tijela u BiH, u kontaktu sa Generalnim direktoratom Evropske komisije za zdravlje i bezbjednost hrane podržati navedeni zahtjev Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Sagovornici su razmijenili mišljenje i o mogućnosti da nadležna tijela Evropske komisije daju saglasnost na izvoz crvenog mesa iz BiH u zemlje članice EU. S tim u vezi, naglašeno je da je neophodno ispoštovati definisane procedure.

Sagovornici su saglasni da bi izvoz na nova tržišta u značajnoj mjeri doprinio oporavku privrede u BiH. Ministar Košarac dobio je uvjerenje da može računati na pomoć ambasadora Sattlera u cilju podrške domaćim proizvođačima.

(Biznis..ba)