Na preliminarnoj lista za poticajna sredstva 315 sarajevskih zanatlija/obrtnika

Na osnovu Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na poticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata/obrta, a nakon provedenog postupka, Komisija je utvrdila prijedlog liste podnosilaca zahtjeva/prijava koji ispunjavaju uslove i prijedlog liste podnosilaca zahtjeva/prijava koji ne ispunjavaju uslove, te su shodno navedenom, danas objavljeni preliminarni rezultati ovog Javnog poziva.

Rezultati su objavljeni na Oglasnoj ploči u zgradi Kantona Sarajevo i web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na linku: VIDEO

„Komisija je nakon provedenih postupaka obrade Javnog poziva predložila preliminarnu listu od  315 obrtnika/zanatlija koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, dok su 74 prijave obrtnika/zanatlija odbijene, jer ne ispunjavaju uslove Javnog poziva“, kazao je danas ministar privrede KS Adnan Delić.

Dodao je da je rok za prigovore na ovu listu otvoren 15 dana od dana objavljivanja rezultata.

„Po isteku roka za prijavu eventualnih prigovora i rješavanja po istima, moja obaveza je da donesem Odluku kojom će se utvrditi konačna lista obrtnika/zanatlija, kao i visina poticajnih sredstava. Nakon toga odobrena sredstva uplatit ćemo na dostavljene račune obrtnika/zanatlija“, istakao je Delić.

Javni poziv za poticaj razvoja i očuvanja tradicionalnih zanata/obrta objavljen je na web stranici Ministarstva i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 19. februara. Rok za podnošenje zahtjeva bio je 30 dana, a u tom periodu pristiglo je ukupno 389 zahtjeva/prijava.

Predviđena sredstva za realizaciju ovog Javnog poziva iznose 250.000 KM, saopćila je Služba za protokol i press KS.

Biznis.ba / FENA