Od 1.000 novih inženjera prihod 120 miliona KM

Obrazovanjem 1.000 novih IT inženjera Bosna i Hercegovina potencijalno može da prihoduje oko 120 miliona maraka godišnje, pokazuju procjene.

Međutim, prema raspoloživim podacima, takvih je u BiH trenutno tek oko 4.000. Primjera radi, u Temišvaru, koji je po broju stanovnika približan Sarajevu, obrazovni sistem godišnje edukuje oko 7.000 IT inženjera, a cijela Rumunija ima oko 150.000 stručnjaka u ovoj oblasti.

Prema istraživanju, koje je sprovela Bit alijansa, postoji potreba za oko 6.000 novih ljudi u IT industriji, a trenutni sistem obrazovanja ne može da ih kreira ni za 30 godina. Kako bi se stvari počele mijenjati, oni su kreirali IT manifest, svojevrsni strateški plan razvoja ovog sektora, a do kojeg će, kako se u njemu navodi, doći kroz sprovođenje brojnih rješenja u obrazovanju, zakonodavstvu i privredi.

“Nedovoljna obučenost nastavnog kadra iz informatike da pripreme učenike za izazove u školovanju i za tržište rada može biti riješena kroz dodatnu obuku, kako bi oni bili spremni da učenicima i studentima prenesu najnovija znanja, a ujedno im i pomoći da prilagode nastavne planove i programe. Jedna od inicijativa jeste otvaranje centara za edukaciju nastavnika informatičkih predmeta u određenim geografskim regijama. Izuzetno je važno da infоrmatika bude zastupljena već u prvom razredu osnovne škole, jer je potrebno od starta djecu kroz obrazovanje usmjeravati kako da na najbolji način iskoriste prednosti svijeta informacionih tehnologija”, neki su od ciljeva koji se navode u dokumentu.

U oblasti zakonodavstva se zagovaraju mjere koje bi efikasnije regulisale IT industriju, donošenje zakonskih rješenja kojima bi se podržala digitalizacija poslovanja, kao i reforme u poreskoj politici koje se odnose na IT industriju.

“Neke od naših sugestija u kontekstu toga gdje bi se sve mogla implementirati podržavajuća poreska politika podrazumijevaju podsticaje, olakšice ili izuzeće od poreza na dohodak svim IT kompanijama, a posebno onim koje investiraju u istraživanje i razvoj”, navodi se u manifestu.

Po pitanju privrede navodi se kako je potrebno iskoristiti prоizvоdne i izvоzne kapacitete domaće IT industrije za dalji dоprinоs krоz pоbоljšanje uslоva pоslоvanja dоmaćih IT kоmpanija, pоdsticanje оsnivanja nоvih IT preduzeća i prоizvоdnju sоpstvenih prоizvоda.

“Naročito bitno je pоdsticanje razvоja sоpstvenih prоizvоda u čemu ključnu ulogu imaju mjere podrške našim kompanijama i poslovnim udruženjima za nastup na inostranom tržištu kako bi se promovisala naša IT industrija”, stoji u strategiji.

Almir Talić, direktor Bit alijanse i jedan od autora manifesta, kaže kako se društvo mora prilagođavati četvrtoj industrijskoj revoluciji, a gdje pojedini poslovi izumiru, dok se drugi pojavljuju, poput onih u IT sektoru. Prema njegovim riječima, digitalna transformacija je neizbježan proces i treba mu se što brže prilagoditi.

“Vlast sada ima dokument po kojem može da usmjerava svoje buduće projekte. Ovo je prvi i jedini dokument u kojem je skoro cijeli sektor jednoglasan po pitanju šta treba da se radi u budućnosti kako bi se on razvijao”, kazao je Talić za “Nezavisne”.

Inače, prema svjetskim istraživanjima, fenomen razvoja IT industrije nastaviće da se kreće još dinamičnijim tokovima, posebno kada se posmatra kao osnovni elemenat četvrte industrijske revolucije, koja je definisana platformom digitalne transformacije.

Kada je BiH u pitanju, podaci pokazuju da su se u posljednjih nekoliko godina prihodi IT kompanija u BiH povećavali za oko 25% iz godine u godinu. Slični trendovi bilježe se i u zemljama regiona, a neke od novih članica EU, poput Rumunije, uspjele su svoju IT industriju podići na nivo najperspektivnije grane industrije u cjelokupnoj privredi.

Iako se po ukupnom izvozu ne može porediti s granama privrede poput namjenske ili drvne industrije, IT industrija prednjači u mnogim elementima u kojima se izdvajaju kvalitet radnih mjesta, znatno veće plate od prosječnih, činjenica da nema uvoza, a da se proizvode ekološki čisti proizvodi.

O Bit alijansi

Bit alijansa je vodeća asocijacija najznačajnijih kompanija IT industrije u BiH. Trenutno je u Bit alijansi ujedinjeno 58 IT kompanija, koje zapošljavaju oko 80% ukupnog IT kadra u BiH.

Piše: Dejan Tovilović

Biznis.ba / Nezavisne