Podrška edukacijama o zahtjevima za izvoz mliječnih proizvoda u EU

U saradnji sa Uredom za veterinarstvo BiH, USAID/Sweden FARMA II projekt je podržao organizaciju obuka za subjekte u poslovanju sa hranom, veterinarske inspektore te predstavnike ministarstava poljoprivrede i drugih relevantnih institucija o zahtjevima za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka.

– Riječ je o nastavku aktivnosti obuka koje su započele u januaru mjesecu ove godine. Ovo je treća sedmica implementacije ovog projekta u kojoj praktične obuke realiziramo u dva velika izvozna objekta i to u kompanijama “Mlijekoprodukt” i “Mljekara Livno”. Nakon ove dvije obuke, provedene su i teorijske obuke za subjekte u poslovanju sa hranom u Banjoj Luci, Sarajevu i Tuzli – poručuju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

Edukacije će vršiti ekspertica iz Slovenije uz podršku tima USAID/Sweden FARMA II projekta, a fokus će biti na zahtjevima i standardima Evropske unije za ovaj sektor, saopćeno je iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

Obuke će se fokusirati prije svega na ispunjenje zahtjeva navedenih u Uredbi Evropske unije broj 605/2010, te ostale odredbe EU koje definiraju način obavljanja službenih kontrola i kontrola HACCP sistema, te postupku odobravanja objekata za izvoz na tržište EU. Konačno, izuzetno je važno da se svi relevantni akteri upoznaju i sa zahtjevima higijenskog paketa za objekte u sektoru mljekarstva. Ovi treninzi predstavljaju važan iskorak za javni i privatni sektor te će ih dodatno osposobiti za realizaciju izvoza mliječnih proizvoda iz BiH u praksi”, zaključuju iz USAID/Sweden FARMA II projekta.

 

Biznis.ba / FENA