Predstavnici Direkcije za civilno zrakoplovstvo u posjeti Međunarodnom aerodromu Sarajevo

U sklopu recertifikacijskog audita koji  se na Međunarodnom aerodromu Sarajevo provodi od Direkcije za civilno zrakoplovstvo  od 24. do 25. maja, predstavnici BHDCA,  generalni direktor Čedomir Šušnjar, zamjenik generalnog direktora Marin Raspudić i šefica odsjeka za aerodrome – AGA inspektorica Slađana Grozdanić održali su sastanak sa članovima Uprave Međunarodnog aerodroma Sarajevo, direktorom Alanom Bajićem i izvršnim direktorom za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju Elvedinom Begićem.

Direktor Bajić istakao je da Aerodrom Sarajevo kontinuirano prati, kako međunarodnu, tako i domaću legislativu iz oblasti aerodromskog poslovanja, te izuzetno cijeni pomoć i podršku od BHDCA i u ovom segmentu.

Jedna od tema bila je i visina naknade koju plaća operater vazduhoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe, te je i na ovom sastanku potvrđeno kako Aerodrom Sarajevo redovno dostavlja statističke izvještaje prema BHDCA o broju prevezenih putnika i tereta u skladu sa zakonskim aktima, odnosno u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH. Shodno tome, razgovaralo se o projektima, koji bi se finansirali iz tih sredstava.

Članovi Uprave sarajevskog aerodroma iznijeli su probleme sa kojima se ovaj aerodrom već godinama susreće u svome radu, a vezani su za ispunjavanju uslova vezanih za Osnovnu stazu (strip) i sistem za automatizaciju indikacije operativnog statusa prilaznih svjetala u slučajevima vizuelnog prilaza. Radi se o projektima koje aerodrom mora u saradnji sa BHDCA završiti, a realizacija obezbjeđuje unapređenje sigurnosti i safetya zračnih operacija.

Predstavnici Direkcije za civilno zrakoplovstvo iskoristili su ovu posjetu i da obiđu radove koji se trenutno izvode na sarajevskom aerodromu, a koji su vezani za projekat dogradnje i modernizacije Terminala B.

Prezentirani su im završeni radovi u okviru prve faze projekta, kao što radovi na povećanju broja šaltera za registraciju putnika, prošireni i modernizirani sistem za upravljanje prtljagom, novi sortirajući karuseli za preuzimanje prtljage, povećani broj gate-ova, kao i novi sadržaji koji će upotpuniti usluge Međunarodnog aerodroma Sarajevo (ugostiteljski objekti poznatih franšiznih brendova, te maloprodajni objekti poznatih domaćih i svjetskih brendova).

– Ova susret rezultat je odlične saradnje između Međunarodnog aerodroma Sarajevo i Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, koja nam kao naš regulator sve ove godine pruža pomoć i podršku u radu, te vjerujemo da će se ova dobra suradnja nastaviti i u narednom periodu, a sve u cilju daljeg rasta i unapređenja zračnog prometa i njegove bezbjednosti u Bosni i Hercegovini – saopćeno je iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

 

Biznis.ba / FENA