Pripremljene izmjene zakona o gasu u RS

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasu.

Izmjene i dopune predlažu se s ciljem poboljšanja usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa, tako da se preciznijim definisanjem prava i obaveza svih subjekata ovo tržište što kvalitetnije uredi, saopćeno je iz Biroa za odnose s javnošću entitetske vlade.

Vlada RS-a je donijela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena na području RS.

Utvrđena je i uredba o dodjeli sredstava privrednim subjektima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za april 2020. godine.

Cilj uredbe je pružanje podrške privredi radi očuvanja zaposlenosti kod poslovnih subjekata i preduzetnika koji imaju pad poslovnog prihoda, uzrokovan pandemijom virusa korona.

Utvrđene su izmjene Zakona o privatizaciji državnih stanova, po hitnom postupku, kojima se produžava rok za zaključenje ugovora o otkupu državnih stanova sa 30. juna 2020. na 30. juni 2025. godine.

Entitetska vlada utvrdila je i Prijedlog zakona o sportu, kojim se nastoje bolje urediti pojedini segmenti sportskog sistema koji će dovesti do razvoja sporta i sportskog sistema RS.

-Dijelovi sportskog sistema koji su u fokusu, a mogu doprinijeti boljoj organizaciji sporta, jesu rad i organizacija sportskih saveza RS, distinkcija između amaterskog i profesionalnog angažmana sportista, stručni rad sa sportistima, a posebno sa najmlađom populacijom, adekvatna zdravstvena zaštita i preventiva kroz obezbjeđenje minimuma zdravstvenih pregleda za sportiste do 18 godina, razvoj široke baze školskog i univerzitetskog sporta – navodi se u saopćenju iz Biroa za odnose s javnošću entitetske vlade.

 

Biznis.ba / FENA