Rajić kupuje Novosti s planom da ih unaprijedi

Smederevski biznismen, vlasnik gospodarskog društva Media 026 koje je zainteresirano za kupovinu kompanije Novosti, Boban Rajić za Udruženje novinara Srbije (UNS) rekao je da su se za kupovinu odlučili zbog potencijala te medijske kuće da se “poslije više godina poslovanja s gubitkom, uz kvalitetan biznis plan ono unaprijedi”.

Na pitanje UNS-a hoće li potpisati kupoprodaji ugovor u kojem Štamparija Borba traži za udjele u kompaniji Novosti 300 milijuna dinara ili 2,6 milijuna eura, Rajić je rekao da smatra da je “ponuda društva Media 026 veoma dobra i iznad iznosa koji je predviđen unaprijed pripremljenim planom reorganizacije (UPPR)”, imajući u vidu da se imovina Novosti procjenjuje na “preko milijun eura”.

O tome da li se ikada bavio medijskim poslovima, Rajić je rekao da je Poslovni sistem Coka, koji stoji iza Medie 026, obiteljski, osnovan 1985. godine i bavi se različitim djelatnostima ugostiteljstva, trgovine, proizvodnje i nekretninama, koji zapošljava više od 600 ljudi i ostvaruje godišnji profit iznad 40 miliona eura.

Cilj društva Media 026 je, kako je naveo, da se kupovinom kompanije Novosti “u kratkom roku podigne tiraž i naprave reforme koje bi omogućile dugoročno bolju tržišnu poziciju i pozitivan poslovni rezultat”, prenosi Beta UNS.

U finanancijskom izvješću na sajtu Agencije za gospdoarske registre (APR) stoji da je gospdoarsko društvo Media 026 d.o.o. Vučak prošlu godinu završilo sa gubitkom od 181 tisuću dinara.

Međutim, na sajtu APR navodi se da je Media 026 u vlasništvu gospdarskog trgovinskog društva Rajić Invest d.o.o. Vučak vlasnika Bobana Rajića, koje je prošle godine imalo prihode od oko 126 milijuna, a dobit 793 hiljada dinara.

Na sajtu Narodne banke Srbije stoji da je privredno društvo “Coka” iz Vučaka u 2017. i 2018. godini imalo 518 dana blokada, s dugom u iznosu od 37.307.381,43 dinara.

Štamparija Borba, većinski vlasnik kompanije Novosti, na sjednici Skupštine akcionara 26. kolovoza a ove godine donijelo je odluku da odobri ugovor o prodaji te medijske kuće privrednom društvu Media 026 d.o.o. Vučak Bobanu Rajiću.

Skupština akcionara Štamparije Borba je dala suglasnost na “raspolaganje imovinom velike vrijednosti” kojom je odobreno zaključenje kupoprodajnog ugovora, čime će, ukoliko bude potpisan,gospodarskom društvu Media 026 pripasti 98 posto vlasništva Novosti.

Biznis.ba / FENA