A.P. Moller-Maersk

A.P. Moller-Maersk

Brodarski div: Luke u Evropi su zakrčene

A.P. Moller-Maersk

Danska kompanija propada