bhansa

BiH

Primorac: Manjak kontrolora leta u BIH, idu na plaćenije poslove u Katar

BiH

Primorac: Velika ulaganja u sva četiri aerodroma

BiH

Primorac: Školovat ćemo buduće kontrolore leta u BiH

BiH

Međunarodne pohvale BHANSA-i za upravljanje u kriznom periodu