cijene hrane

BiH

Porasla vrijednosti prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u FBiH

Agencija za statistiku BiH

Uprkos padu inflacije cijene hrane i dalje rastu