energetska efikasnost

Energetski samit 2024

Panel diskusija o energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru i u malim i srednjim preduzećima

Usvojena tri programa

Više od 16 miliona KM za programe energetske efikasnosti i uštede energije u FBIH

BiH

Energetska budućnost: Farma kod Kalesije proizvodi struju iz biomase

UNDP

Više od 5.000 javnih zgrada u BiH još uvijek treba energetsku rekonstrukciju

Konferencija u Sarajevu

Energetska tranzicija ključni korak BiH u odgovoru na globalne klimatske promjene