UNDP

Više od 5.000 javnih zgrada u BiH još uvijek treba energetsku rekonstrukciju

Autor: Biznis.ba
Više od 5.000 javnih zgrada u BiH još uvijek treba energetsku rekonstrukciju
Foto: Biznis.ba

Realizacijom mjera energetske efikasnosti u javnim objektima poput škola, domova zdravlja i drugih javnih ustanova, može se značajno poboljšati situacija sa zagađenjem zraka, posebno u zimskom periodu, rečeno je Feni iz Ureda Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH.

Zahvaljujući podršci Švedske, drugih donatora te ulaganjima s različitih nivoa vlasti, UNDP je u prethodnih deset godina podržao domaće institucije i privatni sektor u Bosni i Hercegovini da energetski unaprijede oko 500 javnih objekata, 30 sistema javne rasvjete, 700 domaćinstava, kao i preko 50 malih i srednjih preduzeća. Ove aktivnosti rezultirale su godišnjim smanjenjem emisije CO2 za oko 25.000 tona.

- Ovi projekti nisu samo donijeli ekološke prednosti, već su, uslijed efikasnijeg korištenja energije, ostvarili i pozitivne ekonomske koristi poput smanjenja troškova grijanja, stvaranja novih radnih mjesta angažiranjem građevinskog sektora, radne snage i nabavkom materijala - ističu iz UNDP-a.

Više od 5.000 javnih zgrada u BiH još uvijek treba energetsku rekonstrukciju. Ove mjere potrebno je provoditi u većem obimu, svuda u BiH i znatno brže.

Iz UNDP-a kažu da je fokus stavljen na povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru, ali pored toga, postizanje značajnih rezultata u smanjenju zagađenja zraka moguće je kroz različite mjere.

U tom smislu, UNDP provodi inicijative usmjerene na promociju ekološki prihvatljivih izvora energije kao alternativnih rješenja, edukaciju o racionalnoj potrošnji energije i smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte, implementaciju mjera za ograničavanje upotrebe tradicionalnih, odnosno fosilnih goriva, a u suradnji sa svim nivoima vlasti u BiH, razvoj strategija, studija i financijskih mehanizama za smanjenje zagađenja.

- Posebno ističemo značajne rezultate koje smo postigli kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj (Green Economic Development - GED). Ovaj projekat, koji financira Švedska, a UNDP provodi od 2013. godine, je bio katalizator mnogih drugih aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti u zemlji - ističu iz UNDP-a.

S ciljem smanjenja emisija štetnih gasova, pored infrastrukturnih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti javnih objekata i sistema javne rasvjete, projekt je pomogao u uspostavi održivog sistema upravljanja energijom/energetskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Realiziran je i pilot projekt subvencioniranja peći na ugalj i ostala čvrsta goriva sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo, s ciljem smanjenja zagađenosti zraka, posebno u naseljima gdje su dominantni izvori zagađivanja kućna ložišta na čvrsta goriva.

U suradnji sa nadležnim institucijama razvijeno je niz strateških dokumenata koji pružaju pregled stanja i smjernice za sistemsko rješavanje problema kvalitete zraka, kao i u oblasti urbane i e-mobilnosti.

Projekt obuhvaća i aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije, poput podrške malim i srednjim preduzećima, te ugradnje foto naponskih solarnih sistema u udaljenim povratničkim domaćinstvima bez mogućnosti konekcije na elektrodistributivnu mrežu.