Mladen Ivanić

BiH

Ivanić u Kini: Primjetan trend pomjeranja ekonomske snage sa zapada na istok