tvornica cementa kakanj

BiH

Tvornica cementa Kakanj zvanično predstavila svoje novo ime i novi logo

Briga za radnike i penzionere

U Tvornici cementa Kakanj obilježili 45 godina rada

BiH

Dan otvorenih vrata Tvornice cementa Kakanj

BiH

Dioničari Tvornice cementa Kakanj jednoglasno usvojili sve predložene odluke

Kompanije

Tvornica cementa Kakanj obilježila 40 godina postojanja

Kompanije

Tvornica cementa Kakanj obilježava 40 godina uspješnog rada i postojanja

Kompanije

Održan Dan otvorenih vrata Tvornice cementa Kakanj