united grupa

Kompanije

United Grupa finalizovala rundu finansiranja od 1,73 milijarde eura

Finansije

United Grupa i Summer BidCo formirali cijene za emitovanje obveznica u iznosu 1,73 milijarde eura

Kompanije

United Grupa investira 100 miliona eura u lokalni sadržaj