U BPK-u isplaćena dugovanja poljoprivrednim proizvođačima

Dinamika isplate po Programima kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. i 2021. godinu na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde bila je tema pres-konferencije na kojoj su govorili premijerka BPK Goražde Aida Obuća te ministri za privredu i finansije Mensad Arnaut i Esad Kanlić.

Istaknuto je da su po programu podsticaja za 2020. godinu izdvojena finansijska sredstva u iznosu od 250.000 KM koja su odobrena za 60 samostalnih poljoprivrednih proizvođača i 101 fizičko lice koji su u skladu s javnim pozivima ispunili uslove za podsticaj iz budžeta BPK Goražde.

Naglašeno je da su sva dugovanja prema poljoprivrednim proizvođačima isplaćena zaključno sa 2020. godinom, te da je u ovoj godini predviđen isti iznos u ove svrhe. Javni poziv objavljen je 8. juna 2021. godine, a krajnji rok za podnošenje zatjeva je 15 decembar tekuće godine.

-Ministarstvo za privredu BPK Goražde poziva sve poljoprivredne proizvođače da apliciraju na javni poziv kako bi iskoristili pravo na novčane podsticaje za ovu godinu. Kada analiziramo isplaćene novačne podsticaje poljoprivrednim proizvođačima od 2017. do 2019. godine, uzimajući u obzir i dugovanja, isplatom za 2019. i 2020. godinu, prema poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno je oko 704.000KM. Realizacijom programa za ovu godinu, izdvajanja prema ovoj grani privrede će biti oko 1.000.000KM – naglasio je ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.

Prmijerka BPK Goražde Aida Obuća ocijenila je da se može biti zadovoljno dinamikom isplate kantonalnih novčanih podsticaja prema poljoprivrednim proizvođačima a, kako je kazala, kontinuitet isplate rezultat je zajedničkog rada i angažmana kako svih u Vladi BPK Goražde, tako i poljoprivrednih proizvođača.

-Namjera ove vlade i resornog ministarstva jeste da se do kraja 2021., do kada je otvoren javni poziv, sukcesivno kako se odluke budu donosile isplaćuje podsticaj i u toku 2021. godine, i to je prvi put da se u toku jedne kalendarske godine kada je raspisan javni poziv isplati podsticaj poljoprivrednim proizvođačima. To nam je bitno iz razloga što smo mi svjesni težine situacije u kojoj su se našli poljoprivredni proizvođači na području našeg kantona, a ovo je jedan vid podrške prema našim sugrađanima koji su se odlučili baviti poljoprivrednom proizvodnjom – istakla je Obuća.

Navela je da će olakšavajuća okolnost u narednom period biti grant sredstva sa nivoa FBiH gdje će u prioritet raspodjele tih sredstava biti i poljoprivredna proizvodnja.

– Iako je evidentno smanjenje prihoda u budžetu BPK Goražde pojavom pandemije virusa COVID-19 sve obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima su izmirene, jer Vlada odluke donosi racionalno prateći operativne planove i raspoloživost sredstava u budžetu, kako se ne bi stvarale obaveze bez pokrića a samim tim i kršio Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde – kazao je na pres-konferenciji ministar za finansije BPK Goražde Esad Kanlić.

Biznis.ba / FENA