U toku postupak registracije geografske oznake romanijskog kajmaka

Udruženje proizvođača romanijskog skorupa-kajmaka pokrenulo je postupak registracije geografske oznake, odnosno imena porijekla pri Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo /VIPO/, nakon što je dobilo zaštitu geografske oznake u BiH.

Rukovodilac sokolačke Područne jedinice Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Jelena Mićić rekla je Srni da ovaj resor pomaže Udruženju proizvođača romanijskog kajmaka u aktivnostima od samog osnivanja do podnošenja zahtjeva za upis ovog autohtonog proizvoda u VIPO bazu.

“S obzirom na paralelni, odnosno neriješeni pravni okvir u oblasti zaštite geografske oznake u BiH i nemogućnosti da se proizvod zaštiti na tržištu Evropske unije, Udruženje je pokrenulo proceduru zaštite geografske oznake, odnosno imena porijekla pri VIPO prema Briselskom sporazumu”, navela je Mićićeva.

BiH je ovaj sporazum, prema kome se geografska oznaka štiti pri VIPO, ratifikovala 2012. godine.

“Kroz saradnju sa Svjetskom bankom, aplikacija je predata u VIPO 23. jula i prema postojećim procedurama očekuje se da će postupak zaštite geografske oznake/imena porijekla za romanijski skorup-kajmak biti završen u VIPO do marta 2019. godine”, istakla je Mićićeva.

Prema njenim riječima, trenutni fokus Udruženja proizvođača romanijskog skorupa-kajmaka je unapređenje prodaje ovog proizvoda po cijeni od 20 KM po kilogramu na organizovan način.

“Da bi se romanijski kajmak mogao organizovano prodavati ugostiteljima i trgovačkim lancima neophodan je jednoobrazan način pakovanja”, kaže Mićićeva.

Ona je dodala da se trenutno romanijski skorup uglavnom prodaje “na kućnom pragu”, ali se očekuje skoro rješavanje ovog pitanja, a ovih dana Resor organizuje predavanja o temi “Koraci nakon zaštite”.

Aktivnosti Udruženja proizvođača ovog autohtonog proizvoda u narednom periodu biće usmjerene na uspostavljanje prodaje romanijskog skorupa-kajmaka na cijelom području BiH i šireg regiona, te standarizacija i uključivanje što više proizvođača.

Prema riječima Mićićeve, sve aktivnosti Udruženja imaju za cilj ekonomsko osnaživanja žena u ruralnim područjima, imajući u vidu da prodaja romanijskog skorupa-kajmaka uz prodaju sirovog mlijeka “na kućnom pragu” predstavlja jedini izvor prihoda za većinu članova Udruženja.

Udruženje romanijskog skorupa-kajmaka, koje okuplja 26 proizvođača sa Sokoca, Han Pijeska i Rogatice, osnovano je 2014. godine, a njegove aktivnosti bile su usmjerene na prikupljanje podataka sa terena, anketiranju proizvođača, uzimanju uzoraka kajmaka i standardizovanju tehnologije.

Izdata je knjiga “Romanijski skorup-kajmak”, izvršene laboratorijske analize i napravljen elaborat o njegovoj proizvodnji.

Mićićeva je naglasila da se na osnovu toga pristupilo zaštiti geografske oznake, odnosno imena porijekla romanijskog skorupa-kajmaka za šta je Institut za intelektualno vlasništvo BiH izdao rješenje 7. februara 2017. godine.

Biznis.ba