Udruženje poslodavaca FBiH-Primjena Uredbe stvorit će problem javnim preduzećima

Udruženje poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) zatražilo je od Vlade Federacije BiH hitne izmjene i dopune člana 5. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koju je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku Federacije BiH, donijela Vlada FBiH.

UPFBiH smatra da je spomenuti član Uredbe u potpunoj suprotnosti sa članom 107. Zakona o radu FBiH i da će, ukoliko se ne izmijeni, stvoriti veliki problem javnim preduzećima i preduzećima sa više od 50 posto državnog kapitala.

-Naime, iako je u saopćenju Ministarstva o usvajanju Uredbe, koje je objavljeno na web stranici Vlade FBiH, navedeno „Tako je predviđeno da se izuzetno, bez provedene procedure javnog oglašavanja, prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu sa odredbom člana 107. Zakona o radu”, u tekstu usvojene Uredbe objavljenom u Službenim novinama FBiH 28. februara 2019.  godine, u članu 5. se izričito traži javno oglašavanje, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 107. Zakona o radu FBiH – navodi se u saopćenju iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Članom 5. usvojene Uredbe, dodaju iz UPFBiH, nije riješeno ključno pitanje mogućnosti primjene člana 107. Zakona o radu, koji tretira otkaz ugovora o radu sa ponudom ugovora o radu sa izmijenjenim uslovima, bez provođenja javnog konkursa, nego se traži  procedura javnog oglašavanja.

Kada je riječ o konkurentnosti javnih preduzeća, naglašavaju iz UPFBiH, od suštinske je važnosti omogućiti efikasnu fluktuaciju radnika unutar preduzeća, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. Zbog toga je neophodno pronaći rješenje koje se može primjeniti u praksi, kao što je to urađeno u zemljama regiona i većini zemalja članica Evropske unije.

Također, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH nije u izradu Uredbe uključilo poslodavce kao socijalnog partnera, što mu je bila obaveza i na svaki način je opstruiralo socijalni dijalog. Takav odnos u UPFBiH smatraju neprihvatljivim.

Iz UPFBiH ističu da su do radnog teksta Uredbe došli ponajprije zahvaljujući korektnoj saradnji Kabineta premijera FBiH i Sekretarijata Vlade FBiH.

(FENA)