Vlada USK-a dala koncesiju za gradnju vjetroparka na području Bihaća

“Među brojnim problemima s kojima se suočava relativno nova kantonalna vlada bio je i ovaj trogodišnji problem oko dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka na području grada Bihaća. Koncesija je dodijeljena zagrebačkoj firmi ‘Ivicom Consulting’, a riječ je o investiciji od oko 120 miliona KM. Drago mi je da smo uspjeli krenuti u realizaciju ovog značajnog projekta, s obzirom da se radi o najvećoj investiciji na području našeg kantona”, rekao je premijer USK Mustafa Ružnić.

Istaknuto je kako će se prema uputi Kantonalnog pravobranilaštva, insistirati na prethodnom potpisivanju sporazuma kojim se Kanton pravno i financijski štiti, kada je u pitanju okolnost mogućeg ukidanja ili poništenja pravosnažnog akta o dodjeli koncesije od nadležnih sudova u Bosni i Hercegovini.

“Dodijeljena je koncesija za korištenje građevinskog zemljišta za istraživanje, projektovanje, građenje, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju, odnosno vjetroelektrane na području Bihaća. Riječ je o lokalitetu k.o. Teočak”, pojasnio je predsjednik Komisije za koncesije Šefik Štulanović.

Vlada USK na današnjoj je sjednici dala i saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta uklanjanja arhitektonskih barijera na Tehničkom fakultetu u Bihaću.

Također, usvojen je i Program utroška dijela sredstava granta – grantovi drugim nivoima vlasti, kojim je 139.790 KM namjenskih sredstava raspoređeno za projekte koje su kandidarali Grad Bihać i Općina Bosanska Krupa.

Biznis.ba / FENA