UPFBiH – Nismo sretni zbog povećanja cijena električne energije, ali smo zadovoljni postignutim dogovorom

U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine ističu da su djelomično zadovoljni činjenicom da su Elektroprivreda BiH i Vlada Federacije BiH dijelom uvažili zahtjeve UPFBiH vezane za najavljeno povećanje cijena električne energije za poslovne subjekte u FBiH, tako da će sada cijene električne energije za poslovne subjekte u Federaciji BiH iznosi između 1.7 i 4.9 posto u odnosu na prosječnu cijenu u 2018. godini, u zavisnosti od napona.

Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH podsjećaju da je prvobitno bilo najavljeno povećanje cijena električne energije za 15 do 18 posto, a u nekim slučajevima čak i 30 posto za poslovne subjekte, na što je UPFBiH pokrenulo niz aktivnosti, formuliralo zahtjeve i alarmiralo poslovnu zajednicu i FBiH ukazujući na sve negativne posljedice prvobitno najavljenog povećanja kako za poslovne subjekte u FBiH, tako i za građane.

Nakon održanih sastanaka, predstavnici EPFBiH i Vlade FBiH su uvažili argumentirane zahtjeve Udruženja poslodavaca FBiH što je u konačnici rezultiralo značajnim korigovanjem najavljenog povećanja cijena električne energije, ali i mogućnošću dogovora za dodatno smanjenje cijena električne energije do 0,5 posto, što će se regulirati pojedinačnim pregovorima između poslovnih subjekata i EPFBiH. Također, EPBiH i Vlada FBiH su prihvatili zahtjev UPFBiH da se na do sada potpisane  ugovore sa poslovnim subjektima o povećanju cijena električne energije za narednu godinu, urade aneksi sa korigovanim povećanjem cijena električne energije dogovorene na sastanku u Vladi FBiH u utorak, kako ove firme ne bi bile u neravnopravnom položaju u odnosu na druge.

Iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju da će za neke poslovne subjekte u FBiH cijena električne energije biti i jeftinija u odnosu na cijene koje su plaćali u ovoj godini.

Imajući u vidu početne pozicije i zahtjeve za poskupljenje cijena električne energije koji su išli i do 30 posto za pojedine poslovne subjekte u Federaciji BiH, iz Udruženja poslodavaca FBiH naglašavaju da nisu sretni sa posvećanjem cijena električne energije, ali su zadovoljni postignutim dogovorom, naročito ako se ima u vidu činjenica da se korigovano povećanje cijena električne energije odnosi na cijelu narednu godinu, tako da poslovni subjekti u FBiH mogu sa više sigurnosti realizirati planove za narednu godinu, naročito one koji se odnose na investicije, otvaranje novih radnih mjesta i izvoz.  Za poslovne subjekte u FBiH  je to od izuzetne važnosti u smislu stabilnijeg poslovanja u narednoj 2019. godini.

Stabilna cijena električne energije i energije uopće koji nisu roba, nego resurs, jedan je od preduvjeta daljeg rasta industrijske proizvodnje u FBiH u godini pred nama.

U Udruženju poslodavaca FBiH sa žaljenjem konstatuju da su bili jedina organizacija koja okuplja privrednike, a koja se angažirala i sa jasno forumuliranim zahtjevima se usprotivila prethodno najavljenim drastičnim povećanjima cijena električne energije. U ovim aktivnostima i nastojanjima, UPFBiH nije imalo pomoć drugih strukovnih organizacija, iako je insteres svih poslovih subjekata u FBiH da ne dođe do drastičnog povećanja cijena električne energije.

U Udruženju poslodavaca FBiH cijene konstruktivnu ulogu Elektroprivrede BiH  u razgovorima koja je olakšala postizanje rješenja. Pri čemu uspješno okončane razgovore o minimalnom povećanju cijena električne energije smatraju početkom reforme kompletnog sistema elektroprivede sa rudnicima u FBiH, a ne finalnim rješenjem.

Iz UPFBiH najavljuju da će pri Udruženju formirati radno tijelo koje će kontinuiratno pratiti kretanje cijena energenata.

Biznis.ba