BiH

Babić uputila inicijativu Vladi ZDK da subvencionira dio cijene za gas

Autor: Biznis.ba
Babić uputila inicijativu Vladi ZDK da subvencionira dio cijene za gas
Gradonačelnica Visokog Amra Babić zatražila je od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da po uzoru na Vladu Kantona Sarajevo subvencionira troškove povećanja cijene gasa od 29,29 posto, tačnije dio cijene JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Visoko za iznos povećanja za domaćinstva i privredne subjekte grada Visoko.

U saopćenju za javnost Amre Babić navodi se da je Odluka Vlade Federacije BiH o povećanju cijene gasa, u suprotnosti sa ekonomskim principima i interesima ostalih distributera gasa, osim Federalnog javnog preduzeća "BH Gas", a posebno na štetu direktnih potrošača gasa - građana i privrednih subjekata s područja grada Visoko i Kantona Sarajevo, s obzirom na to da je cijena gasa na svjetskom tržištu već duže vrijeme u stalnom padu.

Navodi se da je ukupna potrošnja prirodnog gasa za period od 1. maja 2018. do 31. decembra 2018. godine na području grada Visoko iznosila 4.100.466 Sm3, a planirana potrošnja za period 1. maj 2019. do 31. decembra 2019. godine je 4.305.489,3 Sm3.

Ističe se da se povećanjem nabavne cijene gasa za 29,29 posto koja se primjenjuje od 1. maja 2019. godine cijena gasa povećava za 0,145 KM/Sm3, odnosno nabavna cijena gasa nije više 0,495 KM/Sm3, nego je 0,64 KM/Sm3.

- Od Vlade Zeničko-dobojskog kantona tražim subvencioniranje povećanja cijene gasa prema planovima potrošnje za period 1. maj 2019. do 31. decembar 2019. godine, što iznosi 624.295,95 KM. Vlada ZDK treba da pokaže odgovornost i zaštiti građane grada Visoko kao jedine potrošače ekološki najprihvatljivijeg energenta u ZDK, ali i privredne subjekte koji proizvodnju baziraju na korištenju gasa, što utiče na njihov opstanak i konkurentnost - navodi se u saopćenju.

Također Babić dodaje da se prema dostupnim informacijama na stranici Federalnog zavoda za statistiku, u Mjesečnom statističkom pregledu Federacije BiH broj: 5/19 od 30. maja 2019. godine, navodi prosječna neto plata za mjesec mart u Zeničko-dobojskom kantonu u iznosu od 780 KM, dok je za Kanton Sarajevo prosječna neto plata 1.142 KM.

- Bez obzira što je kupovna moć građana Kantona Sarajevo veća za 46,4 posto, Vlada Kantona Sarajevo će finansirati subvenciju troškova povećanja cijene gasa, isto što i građani grada Visoko očekuju od Vlade Zeničko-dobojskog kantona - ističe se u inicijativi gradonačelnice Visokog Amre Babić, upućenoj Vladi ZDK.

Biznis.ba / FENA