BiH

Banjalučki bankari najviše zaradili

Autor: Biznis.ba
Banjalučki bankari najviše zaradili

Od deset najvećih zarada u Republici Srpskoj u prošloj godini, sedam pripada bankarima, pokazuju podaci Poreske uprave Republike Srpske.

Tako je jedan od njih sa prebivalištem u Banjaluci prošle godine prijavio dohodak od 1.054.157 KM, a njegov sugrađanin iz iste branše zaradu od 971.405 KM.

Na trećem mjestu sa godišnjim dohotkom od 608.225 KM nalazi se stanovnik Kotor Varoša, koji je ovu sumu zaradio u sektoru proizvodnje obuće.

Iza njega našao se apotekar iz Banjaluke sa inkasiranih 395.448 KM, a listu od najvećih pet zaključuje stranac, koji je u trgovini na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima ostvario dohodak od 385.943 KM.

Svi zajedno u 2017. godini zaradili su 4,55 miliona maraka, što je više od godiš-njeg budžeta nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština u RS.

Kada se najveći dohodak u 2017. godini podijelili na 12 mjeseci, dolazi se do mjesečne zarade od 87.846 KM, koja je sto puta veća od prosječne plate i 250 puta od prosječne penzije koja se isplaćuje u ovom dijelu BiH.

Tačnije rečeno, radniku sa prosječnom platom treba osam godina da zaradi jednu mjesečnu platu banjalučkog bankara koji je najviše zaradio u 2017. godini.

Ako se pogleda lista, jasno se može uočiti da i prošle, kao i godinama unazad, dominiraju Banjalučani s tim da se na spisku nalaze i dva stranca kao i dva poreska obveznika čije je prebivalište u Federaciji BiH.

"Na osnovu Zakona o porezu na dohodak, fizička lica koja su u protekloj godini os-tvarila dohodak od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, te kapitala, kapitalnih dobitaka, iz stranih izvora i ostalog dohotka, bila su dužna da do 31. marta ove godine podnesu godišnju poresku prijavu za porez na dohodak, koji iznosi deset odsto", kazali su u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Zoran Pavlović, ekonomista, kaže kako je u cijelom svijetu bankarski sektor privilegovan od samih početaka, a obrazloženje za to leži u odgovornosti s obzirom na to da se tu čuva novac.

"Isti sistem se koristi i danas, pa i u BiH i RS, tako da su tradicionalno, plate u bankarskom sektoru značajno veće od prosjeka, a najviše pozicije u bankama, di-rektori sektora i generalni direktori dobili su ugovore sa bonusima, na osnovu kojih i mogu da prijave da su ostvarili milionske plate u prošloj godini", kaže Pavlović.

Ipak smatra kako su zarade u bakarskom sektoru, ali i osiguranju za vrhunske pozicije skoro nerealno visoke, dok je veći dio uposlenika na nivou prosjeka, odnosno prosječnog radnika.

"Kako su naše banke u najvećoj mjeri 'strane', one imaju taj stimulativni sistem nagrađivanja pa se na taj način pravi značajna razlika u odnosu na prosječne plate u BiH i RS. Teško je govoriti o tome da li su te najviše plate realne ili ne, ali kako možemo vidjeti, ta situacije je prisutna od rata do sada i gotovo je postala praksa na koju smo se navikli", zaključio je Pavlović.

Djelatnost     Prebivalište     Iznos (u KM )
Bankarske organizacije Banjaluka    1.054.157
Bankarske organizacije Banjaluka    971.405
Proizvodnja obuće Kotor Varoš    608.225
Apoteke Banjaluka   395.448
Trgovina gorivom stranac  385.943
Bankarske organizacije  Laktaši   254.362
Bankarske organizacije   Federacija BiH  237.791
Bankarske organizacije Federacija BiH  229.609
Bankarske organizacije stranac  217.400
Bankarske organizacije Banjaluka 198.800

Biznis.ba / NN