BiH

BH Pošta i Mastercard: Plaćanje računa platnim karticama bez naknade

Autor: Biznis.ba
BH Pošta i Mastercard: Plaćanje računa platnim karticama bez naknade

Od 10. februara 2020. godine u 12 sarajevskih poštanskih jedinica BH Pošte počeo je sa radom sistem bezgotovinskog plaćanja režija i drugih računa bez naknade za kartično plaćanje.

Građani Kantona Sarajevo su na ovaj način u mogućnosti plaćati svoje obaveze brzo, sigurno i jednostavno.

Usluga kartičnog plaćanja na šalterima BH Pošte pružaće se pod istim uslovima kao plaćanje gotovinom. Do sada se plaćanje karticom tretiralo kao podizanje gotovine što je podrazumijevalo i određenu proviziju. Sada je građanima omogućeno da bez provizije uživaju u sigurnosti elektronskog plaćanja, praktičnosti transakcija kao i da imaju bolju kontrolu i uvid u potrošnju, ali iznad svega da direktno utiču na borbu protiv sive ekonomije i učestvuju u transparentnom finansijskom sistemu.

Generalni direktor BH Pošte, Mirsad Mujić zadovoljan je uslugom koja korisnicima olakšava svakodnevne obaveze. "Elektronsko plaćanje računa i obaveza bez naknade usluga je koja je za BH Poštu svojevrsni poslovni iskorak kojim smo željeli postići brzu, sigurnu i efikasnu uslugu za naše korisnike. Kartično plaćanje računa bez naknade pokazuje da smo opredijeljeni pratiti trendove modernih elektronskih usluga, kao nečega na čemu bi poslovno okruženje u našoj zemlji u budućnosti trebalo počivati. BH Pošta osluškuje zahtjeve korisnika i, u skladu sa tim, nastoji zadržati i privući nove korisnike koji će svoje povjerenje bez dvojbe pokloniti BH Pošti. Za početak, elektronsko plaćanje u BH Pošti, bez naknade, omogućeno je za građane Kantona Sarajevo, a uvođenje ove usluge u skorije vrijeme može se očekivati i u drugim mjestima gdje BH Pošta ima svoje poslovnice i šaltere" – istako je Mujić i dodao da je BH Pošta vodeći poštanski operater u BiH koji taj imidž želi zadržati dobrim poslovnim odlukama na poštanskom i finansijskom tržištu.

Povodom početka ovog izuzetno bitnog projekta, predstavnik kompanije Mastercard za BiH Amir Trokić izjavio je: „Izuzetno nam zadovoljstvo da od sada građani Sarajeva mogu plaćati režije i druge račune bez naknada u BH Pošti, jer kao tehnološka kompanija, uvek se trudimo da zajedno sa našim partnerima razvijamo usluge koje olakšavaju svakodnevni život korisnika, te da i na ovaj način ističemo prednosti elektronskih plaćanja. Upravo saradnja sa javnim sektorom je formula za uspjeh na putu ka stvaranju bezgotovinskog društva. Posebno je značajno da smo u ovom projektu udruženi, jer postizanje većeg stepena finasijske inkluzije možemo ostvariti isključivo saradnjom javnog i privatnog sektora, ali i svih subjekata u industriji plaćanja. Finansijska transparentnost i elektronska plaćanja doprinose smanjenju sive ekonomije, ali i razvoju cjelokupnog društva. Mastercard čini mnogo u pravcu razvoja i primjene tehnologija koje doprinose efikasnijim finansijskim operacijama, a koje su osnova za naše partnere iz javnog i privatnog sektora kako bi išli u korak sa savremenim tržišnim trendovima i digitalnom ekonomijom.“

Usluga plaćanja bez naknade je dostupna za sve korisnike platnih kartica u sljedećim jedinicama BH Pošte: 71101 Sarajevo – Obala Kulina bana 8, 71108 Sarajevo – Višnjik 40, 71120 Sarajevo – Zmaja od Bosne 88, 71121 Sarajevo – Ložionička 16, 71122 Sarajevo – Put života bb, 71166 Trg ZAVNOBIH-a 17, 71167 Sarajevo – Bulevar Branioca Dobrinje bb, 71210 Ilidža – Rustempašina 13, 71215 Blažuj – Mali Kiseljak 15, 71240 Hadžići – Hadželi 116, 71320 Vogošća – Jošanička 32 I 71380 Ilijaš – Bogumilska 4.

Više informacija o usluzi kartičnog plaćanja bez naknade na šalterima BH Pošte može se pronaći na reklamno-propagandnim materijalima koji se nalaze na šalterima pošta, na obavještenjima koja se u poštanskim jedinicama putem LCD-ova plasiraju korisnicima, te na web stranici BH Pošte: www.posta.ba.

(Biznis.ba))