BiH

BiH može biti sljedeća destinacija za outsourcing u Evropi

Autor: Biznis.ba
BiH može biti sljedeća destinacija za outsourcing u Evropi

Analize bosanskohercegovačke kompanije „Storsen“, koja je pokrenuta investicijom iz bh. dijaspore, pokazuju da Bosna i Hercegovina ima potencijal za nova ulaganja na polju outsourcinga u biznis sektoru, te da uz jedinstvenu institucionalnu podršku, uključivanje dijaspore i bolje upoznavanje javnosti sa prilikama koje ova vrsta poslovanja donosi, može postati najbolja destinacija u Evropi za 'drugu adresu' kompanije - od pružanja usluga do prenosa proizvodnje.

-  Danas je putem outsourcinga moguće dislocirati sve poslovne funkcije i procese, a posebno tu treba razmišljati o nekim segmentima koji do posljednjih godina nisu bili tema - računovodstveni servisi, fakturisanje i obrada poslovne dokumentacije, razne vrsta istraživanja, analitički poslovi, izvještavanje, IT procesi, komunikacija sa kupcima i korisnicima, naplata i potraživanje, tehnička podrška kupcima, dizajn, regrutacija i slično. Na taj način se omogućava kompanijama da se u potpunosti fokusiraju na svoje osnovne poslovne funkcije poput  strategije, upravljanja, marketinga i prodaje - navode iz Storsena.

Analiza upućuje da BiH i dalje ima brojne komparativne prednosti u odnosu na regiju, ali i šire evropsko tržište.

- Porez na dobit u BiH je 10 posto, u Srbiji 15, Rumuniji 16, Poljskoj i Češkoj 19 posto. To je samo jedan od primjera koji poručuje da se isplati pokretati posao u našoj zemlji. Činjenica je da veći dio stranih ulaganja u BiH spada u bankarski sektor, nekih 21 posto, proizvodnju 35 posto, trgovinu 12 posto, telekomunikacije 15 posto. Međutim, ulaganja u usluge i finansijske servise ne prelazi 10 posto, a to je tržište koje može napraviti značajne poslovne promjene u našoj zemlji. Imamo visokoobrazovane kadrove, ljude koji su spremni učiti, govore strane jezike - posebno imamo visok stepen populacije koja govori njemački i engleski. Sve su to komparativne prednosti da se BiH učini najboljom poslovnom destinacijom za BPO, kako se skraćeno zove sektor pružanja usluga u biznisu kroz outsourcing -  dodaju iz Storsena.

Također, kako napominju, jedinstvena stopa poreza na dodanu vrijednost je 17 posto, dok je u zemljama okruženja i onima koje su ranije bile baze outsourcinga, poput Rumunije, Bugarske, Slovačke, Češke i Mađarske stopa PDV-a od 20 do 27 posto. Naravno, oni imaju dvostruke stope PDV-a, ali proizvodi koji su predmet najvećeg interesovanja investitora ne potpadaju pod osnovne životne namirnice i ono što je obuhvaćeno nižom stopom poreza.

- U rastućim tržištima business process outsourcing ili BPO kreirao je milione radnih mjesta u posljednjoj deceniji. Pružanje usluga u biznis sektoru za kompanije iz Evropske unije, znači da možemo zadržati vrhunski obrazovanu i kvalifikovanu radnu snagu u Bosni i Hercegovini. Istovremeno, oni će ostvarivati zaradu iznad prosjeka, te osigurati sebi šansu da napreduju i prate svjetske trendove - napominju iz Storsena.

USAID Projekt "Diaspora Invest" pruža tehničku podršku Storsenu, te zajedno sa drugim investitorima iz bosanskohercegovačke dijasporske zajednice nastoji ohrabriti nove investicije u zemlji.

- Ovo može biti vaša naredna poslovna destinacija, samo je važno povezati se i znati prave adrese za početak poslovanja u BiH - poručuju iz Storsena.

Biznis.ba / FENA