BiH

BiH pristupila konvenciji koja otklanja propuste u poreznoj oblasti

Autor: Biznis.ba
BiH pristupila konvenciji koja otklanja propuste u poreznoj oblasti

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda danas je potpisao pristupanje BiH Multilateralnoj konvenciji o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za sprečavanje erozije porezne osnovice i prenošenja profita (MLI).

- Bosna i Hercegovina je jedna od 100 država koje su potpisale Konvenciju, kojom se namjeravaju otkloniti propusti u međunarodnim poreznim pravilima, odnosno zlouporabe postojeće mreže sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zbog kojih su nastajali značajni gubici u globalnim prihodima od poreza na dobit - rekao je Bevanda nakon potpisivanja.

Zahvaljujući ovoj konvenciji, dodao je, neće se samo sprečavati zlouporabe, nego će se „praviti i bolji ambijent gospodarstvenicima jer se izbjegava dvostruko oporezivanje i time daje poticaj investicijama".

- Konvencija je usuglašena u studenom 2016. godine u Parizu nakon čega je Vijeće ministara BiH donijelo određene odluke i zaključke kako bi smo i mi postali dijelom Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija u porezne svrhe. Najveći dio posla smo završili tokom 2018. godine,  te ćemo uskladiti svoje zakonodavstvo sa svjetski prihvaćenim standardima - istakao je Bevanda.

On je potpisanu Konvenciju predao savjetniku u Organizaciji za evropsku saradnju i razvoj (OECD) Maikelu Eversu, koji će je proslijediti na ratifikaciju kako bi što prije poreznim upravama, ali i poreznim obveznicima, bile na raspolaganju sve prednosti koje Konvencija podrazumijeva.

- Ona jača mehanizme za rješavanje sporova, što je ključ unapređenja porezne sigurnosti s aspekta ulagača. Također, pomaže popuniti praznine u više od tisuću i šesto važećih poreznih ugovora, uključujući sada, i porezne ugovore BiH - rekao je Evers.

Zemlje članice Globalnog foruma s kojima je BiH ravnopravna raduju se provedbi standarda u BiH.

Ovaj korak naglašava opredijeljenost Bosne i Hercegovine za provedbu reformi međunarodnog poreznog sustava, a time i jačanje vlastitog poreznog sustava.

(FENA)