BiH

Budžet RS-a naredne godine 3,2 milijarde KM, i manji je od ovogodišnjeg

Autor: Biznis.ba
Budžet RS-a naredne godine 3,2 milijarde KM, i manji je od ovogodišnjeg
Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je danas Nacrt programa ekonomskih reformi za period 2019.-2021., Nacrt budžeta za narednu godinu i Revidirani dokument okvirnog budžeta za period 2019.-2021. godina.

Utvrđeni budžetski okvir iznosi tri milijarde i 231 miliona KM, što je za 193 miliona KM manje od ovogodišnjeg rebalansa, a izvorni prihodi su veći za 34,1 milion KM u odnosu na ovu godinu, saopćeno je nakon sjednice entitetske vlade.

Najveći rast na rashodovnoj strani je na pozicijama ličnih primanja, 31,5 miliona KM, prvenstveno zbog planiranog povećanja za plaće u obrazovanju i kulturi, koje uz minuli rad, ukupno iznosi 20 miliona KM.

Iz Vlade RS-a navode da je na poziciji rashoda, planirano smanjenje izdataka za otplatu duga u iznosu 489,9 miliona KM, što je za 261,3 miliona manje u odnosu na ovogodišnji rebalans.

Osnovni okvir za izradu Nacrta programa ekonomskih reformi RS-a za period 2019–2021 su Memorandumi o zajedničkim politikama i mjerama potpisani u decembru 2017. godine sa socijalnim partnerima, te Smjernice za razvoj privrede dogovorene s privrednicima.

Akcenat politika Vlade u narednom periodu, utvrđen Programom ekonomskih reformi, će biti pomjeren sa fiskalnih politika, na politike realnog sektora i strukturne reforme.

Glavni ciljevi politika su u pomenutom dokumentu dati kroz pet prioriteta: povećanje plaća, povećanje produktivnosti i konkurentnosti privrede, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privrede, održiv zdravstveni sistem, te efikasan ukupan javni sektor.

Entitetska vlada je usvojila i uredbu u o visini putarine, prema kojoj će se naplata putarine za otvoreni sistem naplate vrši po klasama vozila, za izgrađenu dionicu autoputa Banja Luka - Gradiška na naplatnom mjestu Jakupovci i iznosi 2,5 konvertibilne marke za putnička vozila bez prikolice, odnosno prvu klasu vozila.

Naplata putarine za zatvoreni sistem naplate, vrši se po klasama vozila za izgrađeni autoput „9. januar“, dionica Banja Luka – Doboj na naplatnim mjestima Mahovljani, Laktaši, Drugovići, Prnjavor i Kladari.

Cijena putarine po zatvorenom sistemu zavisi od dužine pređene dionice i za putničko vozilo, odnosno vozila prve klase, iznosi za pređenu dionicu od Banje Luke do Prnjavora četiri konvertibilne marke, odnosno za dionicu od Banje Luke do Doboja sedam konvertibilnih maraka.

U iznos putarine uračunat je porez na dodatnu vrijednost (PDV).

Biznis.ba / FENA