BiH

Čaušević: Omogućiti jačanje dijaloga o osiguranju kvaliteta

Autor: Biznis.ba
Čaušević: Omogućiti jačanje dijaloga o osiguranju kvaliteta
Prvi Forum kvaliteta okupit će 27. novembra u Sarajevu stručnjake iz oblasti kvaliteta zbog razvijanja, promocije i širenja politike i razvoja sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda iz porodice ISO, ali i drugih, izjavio je za Fenu Nedim Čaušević, direktor Instituta za certificiranje sistema d.o.o. Sarajevo koji je organizator foruma.

Naveo je da forum ima za cilj omogućiti jačanje dijaloga o osiguranju kvaliteta, te kreiranje jedinstvenog evropskog razumijevanja putem diskusija i umrežavanja različitih zainteresovanih strana u ovim procesima.

- Namjera nam je da 27. novembra u Sarajevu promoviramo i ideju godišnje nagrade za poslovnu izvrsnost pod nazivom "BH - Povelja kvaliteta" koja bi, kao prva nacionalna nagrada za kvalitetu i poslovnu izvrsnost, bila dodjeljivana profitnim i neprofitnim organizacijama za vrhunske rezultate postignute na razvoju i unapređenju organizacione i poslovne izvrsnosti - rekao je Čaušević.

Dodao je da, vođeni zadacima i edukativnim programskim ciljevima ICS-a, a u saradnji s Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, imaju za cilj upoznati sve klijente, članice Komore i privredne subjekte, s novim idejama, znanjima i vještinama kroz promociju kulture kvaliteta.

- Očekujemo prisustvo eminentnih stručnjaka u oblasti sistema upravljanja, visokog obrazovanja, ali i prorektora i dekana fakulteta, istaknutih profesora, političara, vrhunskih menadžera, direktora brojnih institucija i agencija, te stručnjaka iz prakse - kazao je Čaušević.

Naveo je da će predavači prvi put u BiH pojasniti na koji način oni doprinose razvoju kulture kvaliteta, kako pojedinci i organizacije mogu bolje razumijeti ulogu koju osiguranje kvaliteta ima u svakodnevnom životu, te kako zajedno raditi da bi unaprijedili kvalitet.

- Svetlana Cenić, Enver Halilović, Enver Karahmet i Tomislav Grizelj samo su neki od predavača koji će na forumu imati interesantna izlaganja - kazao je Čaušević.

Pojasnio je da model foruma podrazumijeva prenošenje konkretnih iskustva iz prakse o primjeni najboljih alata/modela upravljanja čije korištenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate koji u krajnjoj distanci doprinose razvoju kulture kvaliteta - kroz kvalitet proizvoda, procesa ili ukupnog sistema poslovanja, tj. doprinose stalnom unapređenju organizacije.

- Forum će predstaviti primjere razvoja organizacija koje za efektivnije sagledavanje vlastitih podataka koriste nauku i znanje. Može se reći da forum nema određenu ciljnu skupinu, namijenjen je svim osobama i institucijama koji se u svom radu susreću s problemima tržišno-konkurentske sposobnosti, i svim onim izazovima koje pred nas stavljaju evropski standardi i smjernice - naglasio je Čaušević.

Suorganizator Prvog Foruma kvaliteta je Vanjskotrgovinska komora BiH.

Biznis.ba / FENA