BiH

Centralna banka BiH entitetima i Brčko distriktu rasporedila novac od MMF-a

Autor: Biznis.ba
Centralna banka BiH entitetima i Brčko distriktu rasporedila novac od MMF-a
Guverner Centralne banke BiH Senad Softić izjavio je da su sredstva od oko 330 miliona eura kredita MMF-a namijenjenih za povećane potrebe zdravstvenog sektora i finansiranje mjera ekonomske stabilizacije uplaćena na podračune ministarstava  finansija Republike Srpske i Federacije BiH, te Brčko distrikta, u omjeru koji je ranije dogovoren.

On je rekao da su sredstva uplaćena na račune banaka po instrukcijama nadležnih ministarstava i da tim sredstvima Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko distrikt mogu da raspolažu.

"Konačno je cijela ova priča u vezi sa sredstvima MMF-a završena i kao čovjeku mi je drago da je do toga došlo, jer nijednoj banci, pa ni Centralnoj banci, nije u interesu da sredstva stoje na računu", rekao je Softić.

Vijeće ministara jučer je jednoglasno donijelo odluku o raspoređivanju sredstava Instrumenta za brzo finansiranje od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Ovom odlukom, koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora u Vijeću ministara, utvrđuje se raspored povučenih sredstava Instrumenta za brzo finansiranje od MMF-a u ukupnom iznosu od 265,2 miliona specijalnih prava vučenja protuvrijednosti KM, prema važećem kursu na dan povlačenja sredstava, što iznosi oko 330 miliona eura.

Sredstva su raspoređena po osnovu Instrukcije o alokaciji sredstava Ministarstva finansija i trezora BiH i to 61,5 posto za FBiH sa svojih 10 kantona, 37,5 posto za RS i jedan posto za Brčko distrikt.

Otplatu duga vrše entiteti i Brčko distrikt u skladu sa zakonskim propisima kojima je regulisano izmirenje obaveza prema međunarodnim finansijskim institucijama prema utvrđenim otplatnim planovima.

Trenutna kamatna stopa je na bazi 1,05 posto uz grace period od 39 mjeseci. Kredit se vraća u osam kvartalnih anuiteta.

Biznis.ba / SRNA