BiH

Centralna banka BiH promijenila naknadu na višak iznad obavezne rezerve

Autor: Biznis.ba
Centralna banka BiH promijenila naknadu na višak iznad obavezne rezerve

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uskladila je visinu stope naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve s novom depozitnom stopom Evropske centralne banke (ECB). Stopa je dodatno smanjena s dosadašnjih -0,40 posto na -0,50 posto. Stopa naknade na obaveznu rezervu je ostala nepromijenjena.

Promjena stope naknade je bazirana na politici naknada na sredstva na računu rezervi banaka kod CBBiH, koja je u primjeni od maja tekuće godine. Novom politikom, koju je usvojilo Upravno vijeće CBBiH, stopa naknade na višak sredstava iznad obavezne rezerve izjednačena je sa stopom koju primjenjuje Evropska centralna banka (ECB) na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate).

Između ostalog, Upravno vijeće ECB je na sastanku od 12. septembra ove godine donijelo odluku o smanjenju depozitne stope za 10 baznih poena s dosadašnjih -0,40 posto na -0,50 posro, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Biznis.ba / FENA