BiH

Čibukčić i Džubur: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

Autor: Biznis.ba
Čibukčić i Džubur: Širenjem mreže daljinskog grijanja do manjeg zagađenja zraka

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH Fuad Čibukčić i direktor KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Admir Džubur razgovarali su o stanju i trenutnim aktivnostima na projektima koji bi efikasno utjecali na problem aerozagađenja u Kantonu Sarajevo.

Glavna tema sastanka bila je kreiranje strategije za širenje mreže daljinskog grijanja i povećanja broja korisnika daljinskog grijanja, a u svrhu smanjenja upotrebe okolinski neprihvatljivih energenata koji se koriste u velikom broju individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo.

Na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH razgovarano je, između ostalog, i o projektu 'Snabdijevanje toplotnom energijom iz TE Kakanj područja do/i Sarajeva', kojim se rješava jedno od strateških pitanja i problema zagađenja zraka u Kantonu Sarajevu čijom bi se realizacijom doprinijelo poboljšanoj kvaliteti zraka s ciljem dugoročne dobrobiti građana.

Fond za zaštitu okoliša FBiH u tom projektu je, zajedno sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, finansirao izradu Studije izvodljivosti dok se, trenutno (na osnovu Odluke Vlade FBiH) od Elektroprivrede BiH i Fonda, u jednakom omjeru od po 50 posto finansira izrada idejnog projekta.

Direktor Fonda Fuad Čibukčić informirao je predstavnike Toplana Sarajevo o formiranju tima za praćenje realizacije i reviziju idejnog projekta.

- Elektroprivreda BiH provela je postupak javne nabavke i u skladu sa projektnim zadatkom, odabrala konsultanta koji je započeo sa izradom projektno-tehničke dokumentacije nivoa idejnog projekta i istražnih radova. Taj dokument će, nadalje, biti osnova za daljnju razradu projekta tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta, a na bazi kojeg predstoji izgradnja planiranog toplovoda Kakanj-Sarajevo - istakao je Čibukčić.

I direktor Toplana Sarajevo Admir Džubur izrazio je zadovoljstvo zajedničkim sastankom tokom kojeg su razmijenjene značajne informacije i neki od modaliteta buduće saradnje na realizaciji strateških projekata zaštite okoliša, od interesa za građane Kantona Sarajevo,

- Zaključak sastanka jeste da je osnovni zadatak predstojeće saradnje širenje sveobuhvatne mreže daljinskog grijanja, tačnije priključenje individualnih stambenih objekata sa nekontroliranim ložištima i visokim specifičnim emisijama u zrak na kontrolirani sistem grijanja, te time ostvarenje zajedničkog cilja, a što je doprinos smanjenju zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo - saopćeno je iz Fonda.

Biznis.ba / FENA