BiH

Čibukčić i Hrvatović o geotermalnoj energiji za zagrijavanje bez zagađenja

Autor: Biznis.ba
Čibukčić i Hrvatović o geotermalnoj energiji za zagrijavanje bez zagađenja

Direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić razgovarao je danas sa direktorom Federalnog zavoda za geologiju Hazimom Hrvatovićem, između ostalog, o iskoristivosti raspoloživih kapaciteta geotermalne energije na Ilidži za zagrijavanje u Sarajevu.

Sastanak je upriličen na inicijativu direktora Fonda Čibukčića koji je prezentirao tu ideju direktoru Hrvatoviću, te je konstatirano da istraživanja pokazuju potencijal za daljnje studije i idejne projekte na osnovu kojih bi bio pripremljen temelj za pristup realizaciji kreiranja mreže zagrijavanja.

- Primjerice, zahvaljujući podacima dobivenim nakon već izvedene bušotine zna se da temperatura vode iznosi 57 stepeni Celzijusa, da ima snagu od 50 megavata toplinske energije, a da kapacitet ležišta vode ima protok od 250 litara u sekundi. Od toga se koristi samo manji dio od 15 posto - saopćeno je iz Fonda.

Dogovoreno je da se utvrde aktuelne obaveze vezane za korištenje tog izvora, te da se Vlada Kantona Sarajevo i druge nadležne institucije pozovu na istraživanja i inicijaciju drugih aspekata te ideje čija bi realizacija najviše koristi donijela građanima i u smislu smanjenja aerozagađenja bh. prijestolnice, ali i kad je u pitanju smanjenje cijena grijanja.

- Po procjenama, taj sistem daljinskog zagrijavanja, uz već započet pripremni proces realizacije toplovoda Kakanj-Sarajevo, znatno bi doprinio stabilnom grijanju urbanih jedinica Sarajeva. Uz to bi uputio na alternativni način zagrijavanja, bez emitiranja štetnih čestica i plinova u Kantonu Sarajevo - ističe se.

Čibukčić je izrazio spremnost da Fond finansijski podrži izradu studija i daljnjih angažmana na projektima.

Čibukčić i Hrvatović uskoro će potpisati sporazum Fonda i Zavoda o širokoj suradnji institucija na daljnjem ispitivanju potencijala resursa u Federaciji BiH.

Biznis.ba / FENA