BiH

Đapo: Turizam jeste pokretač ekonomije, ali zahtijeva i velika ulaganja

Autor: Biznis.ba
Đapo: Turizam jeste pokretač ekonomije, ali zahtijeva i velika ulaganja
Turizam iz godine u godinu postaje značajan segment privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, koja postaje izuzetno popularna turistička destinacija za posjetioce iz raznih dijelova svijeta.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, kaže ministrica Edita Đapo, doprinos razvoju ove strateške grane dalo kroz izradu Prijedloga zakona o turizmu Federacije BiH, koji ima za cilj da doprinese suzbijanju sive ekonomije i obezbijedi bolju zaštitu klijenata turističkih agencija.

- Turizam jeste pokretač ekonomije na onim mjestima gdje postoji, ali također zahtijeva i velika inicijalna ulaganja u situaciji gdje ne postoji duga turistička tradicija. Predloženim rješenjima se nastoji uvesti više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje turističkih organizacija kao pravnih lica sa svojim pravima i obavezama. Jača se odgovornost tih organizacija u pogledu pripreme i provođenja promotivnih aktivnosti i unapređenja turizma. Novim zakonom su jasnije podijeljene nadležnosti federalnih i kantonalnih organa, kao i inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima – kazala je za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Također, intencija je da se poboljša kvalitet usluga kroz edukaciju kadrova (konobara, recepcionera i turističkih vodiča), kao i sufinasiranjem programa koji doprinose poboljšanju i proširenju kvalitete usluge.

Donošenjem zakona o turizmu, između ostalog, će se rasteretiti privreda ukidanjem članarine kao parafiskalnog nameta, koju su privredni subjekti plaćali na godišnjem nivou, pojednostaviti postupci za registraciju, postići bolja promocija  turističkih destinacija uvođenjem internet agencija.

Ministrica Đapo je napomenula da je zakon usklađen sa Direktivom o turističkim paket aranžmanima, sa Direktivom o zaštiti potrošača i Uredbom o statistikama u turizmu, a u cilju povećanju sigurnosti i zaštite turista.

- Zakon o turizmu je usvojen na Vladi Federacije BiH, obavljene su javne rasprave u svim kantonima i upućen u formi prijedloga prema Parlamentu Federacije gdje stoji već više od godinu i pol. Vlada FBiH je više puta slala urgencije Parlamentu da ovaj zakon stave na dnevni red i razmatranje - dodala je Đapo.

Kada je riječ o iznajmljivanju nekretnina, Federalno ministarstvo okoliša i turizma postojećim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti ima nadležnosti na uvođenju fizičkih lica u sistem, odnosno utvrđivanje minimalnih uslova, vrste i kategorije objekta. Kroz zakon su prepoznati kao iznajmljivači.

-  Federalno ministarstvo je animiralo i lokalne zajednice da rade na izdavanju rješenja i stavljanju iznajmljivača u sistem. Pojačanim naporom i aktivnostima Federalnog ministarstva okoliša i turizma po prvi put se iznajmljivači uvode u sistem, izdaju se rješenja, čime se doprinosi smanjenju sive ekonomije, povećanju sigurnosti, ne samo turista, nego i građana BiH, jer se stvara mogućnost prijave turista elektronski. Povećava se ekonomska korist jer iznajmljivači plaćaju paušalno boravišnu taksu i izmiruju obaveze prema poreznoj upravi – kazala je Đapo.

Procedura od podnošenja zahtjeva do izdavanja rješenja je obrazložena i postavljena na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a upućena je i svim lokalnim zajednicama radi primjene. U 2018. godini je povećan broj zahtjeva i riješeno 65 zahtjeva iznajmljivača.

- Iako se iznajmljivači tretiraju u sklopu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, iznajmljivanje smještajnih kapaciteta nije djelatnost, niti obrt. U tom smislu, iznajmljivač može da bude zaposlen, odnosno u stalnom radnom odnosu kod određenog poslodavca, kao i korisnik penzije, a da pritom iznajmljuje vlastitu nekretninu. Uz činjenicu da je vlasnik nekretnine što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom, potrebno je i da ispunjava ostale uslove, taksativno navedene kako u Zakonu, tako i u podzakonskom aktu – dodala je Đapo.

Novim Zakonom o ugostiteljstvu u Federaciji BiH, koji je u parlamentarnoj proceduri u formi nacrta, pojednostavljeni su postupci za registraciju i rad ugostiteljskih objekata u Federaciji BiH, znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka obuhvaćenih ovim zakonom, odnosno potrebno vrijeme je reducirano za 50 posto. Također, rješenjima iz prednacrta jača se fiskalna disciplina u samom sektoru, pri čemu se omogućava i uvođenje privatnih iznajmljivača u sistem. Predviđa se i registriranje te vrste poreznih obveza po osnovu paušalnog obračuna. Ovim pristupom se jača transparentnost u njihovom poslovanju. Đapo je dodala da Prednacrt predviđa i usvajanje cijelog seta podzakonskih akata koji se odnose na primjenu i provođenje procedura u ovoj oblasti.

Kada je riječ o segmentu zaštite okoliša, ministrica Đapo podsjeća da se radi o jednom od glavnih prioriteta za cijeli svijet, pa tako i za BiH.

- BiH je jasno opredijeljena za evropski put, ali dostizanje evropskih standarda predstavlja izazov za malu zemlju koja je pretrpjela ogromna ratna razaranja, a potom tranziciju sistema koja je donijela velike društvene i ekonomske promjene. Kao centar teške industrije iz perioda bivše Jugoslavije, Federacija BiH je još uvijek izložena velikim pritiscima na sve komponente okoliša. Poslijeratna ulaganja ogledaju se uglavnom u obnovi i pokretanju industrije u cilju očuvanje radnih mjesta, bez investiranja ili sa vrlo niskim procentom u investicije, sa apekta zaštite okoliša - naglasila je Đapo.

Po njenim riječima, BiH treba ne samo ekonomski, nego i održivi razvoj, odnosno da se uravnoteženo upravlja resursima i da vodimo računa o ekonomskom napretku koji je praćen društvenim razvojem, ali i zaštitom okoliša.

- Pojednostavljeno, ekonomski razvoj uz očuvanje okoliša vodi prosperitetu društva. Dosad se ekonomskom razvoju davala prednost pred očuvanjem okoliša, međutim ne može se ekonomski napredak više zasnivati na pukom iscrpljivanju prirodnih resursa i uništavanju okoliša, što za posljedicu ima ugrožavanje zdravlja građana Federacije BiH – naglasila je Đapo.

Oblast zaštite okoliša, dodala je resorna ministrica, finansijski je veoma zahtjevna i u tom cilju potrebna je zajednička akcija kako svih nivoa vlasti, industrije i privrede uopće, tako i stanovništva.

- U toku mog mandata usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koji ima za cilj da unaprijedi tokove posebnih kategorija otpada. Novi Zakon o zaštiti okoliša je u parlamentarnoj proceduri. Važnost ovog zakona jeste u poboljšanju sistema okolišnih dozvola i uvođenja strateške procjene za projekte koji nakon izgradnje nemaju emisiju štetnih materija u zemlju, zrak ili vodu. Zakon je usklađen sa direktivama EU – dodala je Đapo.

Također, u parlamentarnoj proceduri je i novi zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost. Tim zakonom se po prvi put nalaže da općine dobiju određena sredstva, a propisuje se i nalaže veća transparentnost utroška sredstava koju dobivaju kantoni. Suština tog zakona je upravo povećanje transparentnosti utroška sredstava koje se prikupljaju po osnovu zagađenja na principu zagađivač plaća.

Pored ova tri ključna zakona u pripremi je i novi zakon o zaštiti zraka koji će u potpunosti inkomporirati sve direktive EU.

Izuzev zakonskih rješenja, Ministarstvo je radilo na donošenju niza uredbi i pravilnika koji se odnose na postavljanje strožijih krterija koji se moraju poštivati, a sve u cilju zaštite životne sredine i zaštite zdravlja građana.

- Posebno sam ponosna što smo uspjeli ispregovarati sa švedskom ambasadom da dobijemo sredstva od pola miliona KM za izradu nove desetogodišnje strategije za zaštitu okoliša i u tom smislu uštedjeli značajna sredstva u budžetu FBiH. Mislim da je i iznimno važno da smo u Ministarstvu uspostavili najbolji nacionalni sistem izvještavanja CHM (Clearing-House Mechanism) kojim se prati implementacija Konvencije o biodiverzitetu. Odlukom žirija koji je uspostavio Sekretarijat UN za biodiverzitet, BiH je dobila prvu nagradu i proglašena najinventivnijom zemljom u konkurenciji svih 195 zemalja članica Konvencije. Mogu s ponosom reći da je to posebno priznanje za našu domovinu, a i za mene lično – kazala je za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Biznis.ba / FENA