BiH

Đapo: Unaprijediti sistem upravljanja ambalažnim otpadom

Autor: Biznis.ba
Đapo: Unaprijediti sistem upravljanja ambalažnim otpadom

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo održala je radni sastanak s predstavnicima ovlaštenih operatera sistema EKOPAK i EKOŽIVOT, na kojem je razgovarano o unapređenju sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

- Naš cilj je da u Bosni i Hercegovini unapređenjem sistema upravljanja ambalažnim otpadom bude osigurano očuvanje prirodnih resursa i zaštita okoliša, te razvoj savremenih ekološki prihvatljivih tehnologija proizvodnje ambalaže - kazala je ministrica Đapo

Na sastanku su razmatrani i usaglašeni sadržaji uredbi koje reguliraju ovu oblast, a ministrica Đapo je pojasnila da njihovo donošenje ima za cilj da, u skladu s direktivama i praksom Evropske unije, budu utvrđeni jasni i precizni kriteriji obračuna i načina plaćanja naknada, definisanje načina raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za proizvode koji nakon upotrebe postaju ambalažni, električni i elektronski otpad, te izvještavanje o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, način i rokovi izvještavanja.

Također, uredbama će biti utvrđeni obveznici plaćanja naknada, kriteriji za obračun i visine naknada.

Neophodno je vođenje evidencija i izvještavanje, jer je to jedini način provjere i kontrole stvarnog stanja otpada s obzirom da se trenutno na tržište FBIH plasiraju hiljade tona ambalaže nepoznatog porijekla.

Najveći problem je što u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji nadležna institucija koja bi vršila monitoring stanja u oblasti upravljanja otpadom. Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je usvojen krajem 2017. godine, predviđeno je uvođenje Informacionog sistema upravljanja otpadom s podacima o svim vrstama otpada, infrastrukturi i subjektima koji će biti dati na upravljanje Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, čime će ovaj problem biti djelimično riješen, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA