BiH

Federacije BiH povećala budžet za 83 posto: Pozitivni financijski rezultati

Autor: Biznis.ba
Federacije BiH povećala budžet za 83 posto: Pozitivni financijski rezultati
Dopremijerka i federalna ministrica finansija Jelka Milićević potvrdila je da proračun Federacije BiH za narednu godinu iznosi 4.954.392.401 KM i veći je za 2.252,5 KM (83 posto) u odnosu na ovogodišnji.

Razlog dvostrukog povećanja je u tome što je novi budžetski korisnik postao Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o pokazateljima iz konsolidiranog izvješća o izvršenju proračuna FBiH, županija i općina, financijskih planova izvanproračunskih fondova FBiH za razdoblje siječanj - rujan 2019. godine.

U izvješću se navodi da su ukupni prihodi iznosili 6.897,9 milijuna maraka, što je za 541 milijun ili za 8,5 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 69,6 posto.

U prvih devet ovogodišnjih mjeseci sve su razine vlasti Federacije BiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 764,7 milijuna maraka. Lani je u ovom razdoblju, također, ostvaren pozitivan rezultat od 449,4 milijuna maraka.

Ovako snažan rast federalnog budžeta posljedica je i snažnog rasta prihoda - prije svega indireknih i osobito direktnih poreza.

Naime, porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – novembar 2019. uplatili su četiri milijarde 795 miliona KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada, što je za 90, 1 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, zvanično je saopćeno iz Porezne uprave FBiH.

U strukturi direktnih poreza za period januar - novembar 2019. godine:

• porez na dobit naplaćen je u iznosu od 351, 8 miliona KM, a za mjesec novembar 26,2 miliona KM.
• porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 96,8 miliona KM, a za mjesec novembar 9,5 miliona KM
• ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 574.453 KM, a za mjesec novembar 39.366 KM.
• porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 380, 9 miliona KM, a za mjesec novembar 35,2 miliona KM
• naknade i takse naplaćene su u iznosu od 382 miliona KM, a za mjesec novembar 37,4 miliona KM.

U periodu januar – novembar 2019. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 3,3 milijarde KM, a za mjesec novembar 304,9 miliona.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. novembra 2019. godine je 536.779 i u ovom broju zaposlenih nisu uključene osobe koja prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

Biznis.ba