BiH

Građani da ne dozvole da im sreću umanjuju oni koji varaju državu

Autor: Biznis.ba
Građani da ne dozvole da im sreću umanjuju oni koji varaju državu

Građani BiH ne trebaju dozvoliti da im sreću umanjuju oni koji varaju državu, kazao je u intervjuu za Radio Sarajevo direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović.

Podsjećamo, protekle sedmice Porezna uprava Federacije BiH započela je pojačan nadzor poreznih obveznika u sistemu fiskalizacije, a samo jučer inspektori Porezne uprave su na cijelom području FBiH izvršili 253 brze kontrole. Cilj kontrola bio je poštovanje zakona o fiskalnim sistemima i zapošljavanje radnika 'na crno'.

U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave su otkrili 75 neprijavljenih radnika, 89 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račine, deset objekata koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 19 objekata koji su radili bez odobrenja za rad nadležnog organa. Inspektori su zapečatili 47 objekata, izdato je 145 prekršajnih naloga ukupne vrijednosti od 435.750 KM.

"Porezna uprava Federacije BiH u kontinuitetu, pored ostalih predmeta kontrole vrši i kontrolu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima. Po novom konceptu inspekcijskog nadzora, provodimo brze kontrole, tzv. akcije, čiji je cilj upravo nadzor nad primjenom Zakona o fiskalnim sistemima, tj. da li su obveznici fiskalizacije fiskalizirani, da li izdaju račune i da li su prijavili radnike", kazao je Isović u intervjuu.

U ovim akcijama, potvrdio je Isović, Uprava je izvršila ukupno 20.822 kontrole u kojima je otkriveno 2.359 neregistriranih obveznika, 1.760 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj, 6.010 obveznika koji nisu izdavali fiskalne račune i 6.673 radnika koji su radili na crno. Nažalost, zbog ovih nepravilnosti izdali smo 11.799 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenom kaznom od 28.982.372,00 KM. Samo u 2019. godini izvršeno je ukupno 5.857 kontrola u kojima je otkriveno 1.018 obveznika fiskalizacije koji nisu izdavali fiskalne račune i 142 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj.

"Pored ovih rezultata, treba istaći da smo u 2019. godini, u odnosu na 2015. godinu, ukupan broj fiskalizovanih uređaja povećali za 47.861 ili za preko 167 posto i sada iznosi 76.487, dok je na kraju 2015. godine iznosio 28.626. Ovaj podatak je posebno značajan ako se ima u vidu da se Zakon o fiskalnim sistemima primjenjuje od 01.01.2010 godine i da se u prve dvje godine njegove primjene svi obveznici fiskalizacije trebali fiskalizirati. Analizom i razvojem informacionog sistema u procesu fiskalizacije došli smo do saznanja da određen broj poreznih obveznika vrši storniranje prometa. Obzirom da Poreznoj upravi primarni cilj nije kažnjavanje poreznih obveznika nego poštivanje važećih propisa i da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje porezne obaveze, Uprava je javno ukazala na ovu pojavu i upozorila porezne obveznike da usklade svoje poslovanje, te da će u narednom periodu biti predmetom kontrole", kaže on.

Obveznici fiskalizacije kod kojih se u toku kontrole utvrdi da su vršili storniranje ili reklamiranje prometa dužni su razloge storniranja fiskalnih računa obrazložiti i dokumentovati. U suprotnom, na umanjeni promet biće izvršen obračun poreznih obaveza i preduzete sve mjere propisane važećim zakonima, uključujući i podnošenje krivičnih prijava, dodao je direktor Porezne uprave FBiH.

S obzirom da je ova aktivnost najavljena prije sedam dana i da je, nastavlja Isović, kao što to stalno ističemo, cilj Porezne uprave dati priliku obveznicima da sami otklone nepravilnosti, rano je govoriti o efektima inspekcijskih nadzora kada je u pitanju ova aktivnost, odnosno obaveza evidentiranja prometa.

Isović kaže da je vizija Porezne uprave Federacije BiH da postane pravedan, racionalan i efikasan porezni organ koji će biti pouzdan partner poreznim obveznicima i čiji je prioritet efikasna naplata javnih prihoda.

"Unatoč finansijskim i materijalnim ograničenjima i nedostatku dovoljnog broja poreznih službenika, Uprava ulaže velike napore da realizuje zacrtanu viziju. U protekolom periodu pokrenuto je više aktivnosti i gotovo da nema segmeta poslovanja koja nisu unaprijeđena. Istakao bih rezultate u slijedećim segmentima rada: jačanje transparentnosti u radu, porezne svijesti i porezne discipline, razvoj partnerskog odnosa i sinergije sa svima koji su mogli dati doprinos učinkovitijoj naplati poreza. Jačanje povjerenja prema Upravi od poreznih obveznika, građana i javnosti. Zatim, tu je važno podsjetiti na brze akcije - kontrole koje primjenjujemo na području čitave Federacije BiH. Naglasio bih, da se dešavaju pozitivne reforme u svim procesima Porezne uprave. Dobra saradnji s međunarodnim institucijama (MMF, Evropska komisija, Svjetska banka, USAID...) i svim nivoima vlasti u BiH. Posebnu važnost ima uspostava CILAP projekat – Registar cijena nekretnina", ističe prvi čovjek Porezne uprave.

Prema njegovom mišljenju, važno je spomenuti projekat E-doprinosi - online portal za provjeru uplaćenih doprinosa. Tu je i sistem internih edukacija i podizanje ugleda i stručnosti zaposlenika, unapređenje analiza i izvještavanja...

"U vezi sa svim navedenim mi imamo značajan rast javnih prihoda iz nadležnosti PUFBiH. Uprava je razvijala i poticala sinergiju sa drugim institucijama, a prije svega sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, Finansijsko-informatičkom agencijom, kantonima, općinama, policijskim upravama i drugim institucijama koje su mogle doprinijeti efikasnijem izvršavanju poslova iz nadležnosti Uprave. Posebnu sinergiju smo razvijali sa poreznim obveznicima, građanima, akademskom i poslovnom zajednicom, međunarodnim institucijama, medijima i dr., a prema nosiocima izrade pravnog okvira porezne politike u segmentu naplate javnih prihoda Uprava je inicirala donošenje i izmjenu više propisa. Ove i druge aktivnosti koje je provodila Uprava u posljednje tri godine dovele su do značajnog rasta naplate javnih prihoda iz nadležnosti PUFBiH, tako da su u 2015. godini ukupno naplaćeni prihodi iznosili 4,1 milijardu KM i u odnosu na 2014. godinu veći su za više od 311 miliona KM ili za 8,19 posto. U 2018. naplata je iznosila 5,182 milijardi KM, što je u odnosu na 2014. godinu više za 1.385 milijardi KM ili iskazano u procentu predstavlja rast u iznosu od 36,5 posto", ističe Šefif Isović.

Kada je u pitanju 2019. godina, Isović kaže da je ostvaren pozitivan trend naplate javnih prihoda, tako da naplaćeni javni prihodi za koje je nadležna Uprava, za period januar-septembar (9 mjeseci) 2019. godine iznose 3.915.278.971 KM, što je za oko 80.649.403 KM više, u odnosu na 2018. godinu ili za 2,10 posto i do kraja godine očekujemo naplatu od cca 5,3 milijarde KM.

"Navedeni procenti naplate javnih prihoda predstavljaju najveći rast javnih prihoda u BiH i regionu i pokazatelj su da porezna disciplina u Federaciji BiH raste. Također u proteklom periodu Uprava je uputila veći broj inicijativa i prijedloga i učestvovala u izradi ili izmjeni preko 30 propisa i na taj način pokazala svoju društvenu odgovornost i odlučnost da doprinese kvalitetnijem poreznom sistemu, a time i razvoju države, što će svakako omogućiti i bolji život njenih građana", kaže Isović.

Isović je istakao da su i aktivnosti koje Porezna uprava Federacije BiH provodi sa građanima, medijima, policijom i drugim institucijama imale značajne efekte. Zaprimljeno je preko 4.400 prijava o nepravilnostima koje su provjerene i najčešće korištene za planiranje brzih kontrola.

"PUFBiH će i u narednom periodu svoje aktivnosti usmjeriti na razvoj sinergije koja će uticati na blagovremenu naplatu javnih prihoda za koje je nadležna, smanjenje sive ekonomije i smanjenje porezne evazije. Posebnu pažnju će posvetiti jačanju ugleda i reputacije, te unaprjeđenju rada u svim segmentima, kako bi bila što bolji servis poreznim obveznicima i povećala stepen dobrovoljnog poštivanja propisa i plaćanja poreznih obaveza. Kontinuirano će, koristeći sve raspoložive kapacitete, unaprjeđivati svoje usluge i educirati javnost o značaju poštivanja poreznih propisa", dodaje Isović.

On je podsjetio na to da je više puta ukazivao da je Federacija BiH uvela jedan od najlošijih modela fiskalizacije zbog kojeg ne možemo provoditi aktivnosti u vezi sa nagrađivanjem kupaca, kao i neke druge aktivnosti koje bi bile od značaja smanjenje sive ekonomije i efikasnije ubiranje poreza.

"U posljednje vrijeme Federalno ministarstvo finansija provodi aktivnosti na poboljšanju sistema fiskalizacije i nadam se da će ova dogradnja imati za rezultat sistem fiskalizacije koji je, primjera radi, kao u Hrvatskoj ili Sloveniji i da će se nakon toga moći provoditi nagradne igre i nagrađivati građani-kupci i da će sistem fiskalizacije biti jedno značajno sredstvo koje će uticati na efikasniju borbu protiv sive ekonomije", kaže Isović.

Isović je istakao da je Porezna uprava postupila po nalogu Vlade Federacije BiH i započela kontrolu poslovanja mostarskog „Aluminija“.

"Ovom kontrolom je obuhvaćen period poslovanja od 01.10.2018. godine do 30.09.2019. godine iz razloga što je Uprava izvršila kontrolu poslovanja ovog obveznika u 2018. godini za period poslovanja od 01. 01. 2014. godine do 30.09. 2018. godine. Kontrola se privodi kraju, a o istoj ćemo podnijeti izvještaj Vladi FBiH", kaže on.

Kada su u pitanju dugovi u rudnicima, Isović kaže da dug šest rudnika koji posluju u koncernu JP Elektroprivrede BiH iznosi oko 500 miliona KM od kojeg se oko 6 posto odnosi na dug po osnovu zatezne kamate.
"Veći dio kamata je otpisan u prethodnom periodu bez uplate glavnog duga (bezuslovno) shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, a u vezi sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji rudnika mrkog uglja u Federaciji BiH. Također, ukupan porezni dug svih poreznih dužnika u prisilnoj naplati na dan 30.09.2019.godine iznosi 2.906.232.775,84 KM. Za rješavanje problema duga svih poreznih obveznika – dužnika potreban je i nužan, prije svega, sveobuhvatan, kvalitetan pravni okvir, provodiv u što kraćem roku, koji će sistemski urediti plaćanje duga svih poreznih obveznika, a ne samo obveznika u državnom vlasništu ili pojedine grupe obveznika. Međutim, sam zakon ovaj problem neće riješiti", smatra on.

Prije donošenja zakona, prema Isovićevom mišljenju, bez odlaganja, organi upravljanja i osnivači dužnika treba da hitno izvrše analizu poslovanja, te provedu brze, ozbiljne i fundamentalne promjene svih ključnih aktivnosti koje će dovesti do smanjenja i racionalizacije troškova, povećanja obima rada, prihoda, produktivnosti, ekonomičnosti i drugih pokazatelja uspješnosti poslovanja. Podsjetio bih da ova i druga rješenja Porezna uprava predlaže duže od tri godine i samo se može pretpostaviti koliko smo izgubili zbog neprihvatanja ovih prijedloga, ili eventualno predlaganja boljih rješenja.

Na pitanje "može li država na koncu pomoći privredi da otvori prostor za legalan radi i bijeg iz „sive zone“, Isović je odgovorio, "ne samo da može, već da i mora".

"Da bi to učinila neophodno je, prije svega, izvršiti tri stvari. Prvo treba utvrditi uzroke sive ekonomije, drugo donijeti adekvatan pravni okvir i treće osposobiti institucije koje će provoditi propise i raditi na smanjenju sive ekonomije. Kad bi se realizovale ove tri stvari, garantiram da bi se u veoma kratkom roku, najduže do dvije godine, stepen sive ekonomije sveo, kao u nekim zemljama EU, ispod 10 posto, a što bi imalo ogroman uticaj na kvalitetan i stabilan ekonomski rast. Ja sam u više navrata, bilo kroz prijedloge za donošenje ili izmjenu propisa, date intervjue ili objavljene radove ukazao na uzroke sive ekonomije i potrebna rješenja za suzbijanje sive ekonomije, a što se sve može se vidjeti i na stranici Porezne uprave Federacije BiH", kaže direktor Porezne uprave FBiH.

On ističe kako je jedan od strateških ciljeva PUFBiH razvijanje partnerskog odnosa sa poreznim obveznicima i svima onima koji mogu doprinijeti stvaranju novih i pozitivnih vrijednosti u društvu.

"Uprava konstantno poziva porezne obveznike da posluju legalno, da svoj novac koriste za unaprjeđenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata. Uprava je spremna na sve načine pomagati obveznike koji pokazuju da imaju namjeru i žele da izvršavaju svoje porezne obaveze, ali je i odlučna kad je u pitanju poduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći kako bi ih usmjerila na zakonito postupanje, i ako njen cilj nije kažnjavanje. Osnovni cilj koji Uprava želi ostvariti je da svaki porezni obveznik ispunjava svoje obaveze, da ih dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika. Uprava javno Moli obveznike da obaveze izvršavaju blagovremeno, da ih dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, da posluju u skladu sa važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Uprava javno poziva i građane da prijave saznanja o nepoštivanju poreznih zakona, ukazujući im da je Bosna i Hercegovina domovina u kojoj trebaju ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani i da ne dozvole da njihova prava i sreću umanjuju oni koji ne prijavljuju radnike i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i građane i državu, a istovremeno uvećavaju svoje bogatstvo", smatra on.

Isović na kraju kaže da građani ne trebaju dozvoliti da njihovu sreću umanjuju oni koji varaju državu i ne plaćaju poreze, jer porezi i doprinosi novac je svih građana.

"Broj prijava građana koji je sve veći, na čemu im se Porezna uprava javno zahvaljuje, dokaz je da je kod građana dobijeno povjerenje i da Poreznoj upravi građani vjeruju. S druge strane Uprava poštuje građane i ima aktivan odnos prema prijavama i garantuje punu diskreciju svim podnosiocima prijava. Porezna uprava je kreirala i profil na društvenoj mreži radi dodatnog promovisanja rada Uprave i ostvarivanja interakcije sa poreznim obveznicima - građanima. Pod korisničkim imenom ''Porezna uprava FBiH”, porezni obveznici - građani mogu pronaći informacije o aktivnostima koje poduzima Porezna uprava, kao i druge zanimljivosti u vezi sa njenim radom i nadležnošću koji je propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH", zaključio je Šerif Isović, direktor Porezne uprave FBiH.

(radiosarajevo.ba)