BiH

Hodžić: Deficit kadrova sve izraženiji problem u poslovanju bh. građevinara

Autor: Biznis.ba
Hodžić: Deficit kadrova sve izraženiji problem u poslovanju bh. građevinara

Prema statističkim podacima, u trećem tromjesečju ove godine evidentan je pad realizacije i ugovorenih građevinskih radova bosanskohercegovačkih kompanija u inostranstvu.

Ekonomski analitičar u oblasti građevinarstva Dženana Hodžić smatra da su ovakvi pokazatelji značajnim dijelom posljedica iseljavanja stručne radne snage, odnosno deficita kadrova u građevinskoj industriji.

- To je problem s kojim se naša privredna društva suočavaju već odavno. Iako su investicije u zemljama EU u usponu, kao i potražnja za kvalifikovanom radnom snagom, cijene ugovaranja poslova su povećane. Privredna društva iz BiH u građevinskom sektoru sve teže mogu udovoljiti potrebama kada je riječ o ljudskim resursima - izjavila je Hodžić za Fenu.

Takva situacija, kako je dodala, dodatno je usložnjena činjenicom da je SR Njemačka od 1. augusta ove godine omogućila da naši radnici mogu radne vize dobiti direktno u Njemačkoj, zapošljavanjem u njemačkim firmama (GmbH).

- Do tada su radnici, koji su preko bh. firmi radili u Njemačkoj naprimjer dvije godine, morali praviti pauzu od dvije godine. Od 1. augusta ove godine općine u Njemačkoj mogu, prema procjeni o potrebama za upošljavanje stranih državljana, da ih odmah zaposle, bez ikakve pauze. S obzirom da se značajan dio radova naših privrednih društava odnosio upravo na to tržište, možemo reći da je ovo sigurno imalo odraz na vrijednost realizacije i ugovorenih poslova bh. građevinskih društava u inostranstvu – dodala je Hodžić.

Neophodno bi bilo, prema njenim riječima, da se privrednim društvima iz BiH olakša ugovaranje poslova, na način da nadležne državne institucije u BiH ulože napore i odgovarajućim međudržavnim ugovorima osiguraju nesmetan rad, bez posebnih kvota i dozvola na tržištu cijele EU.

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku BiH, vrijednost novih narudžbi građevinskih firmi iz BiH u inostranstvu u trećem kvartalu ove godine manja za 8,8 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Istovremeno je vrijednost izvršenih radova bila manja za 4,6 posto. U devet mjeseci ove godine (januar-septembar 2019.) vrijednost izvršenih građevinskih radova bh. firmi u inostranstvu bila je manja za 5,1 posto u odnosu na isti period lani.

Biznis.ba / FENA