BiH

Imenovano Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KS

Autor: Biznis.ba
Imenovano Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KS

Vlada Kantona Sarajevo KS imenovala je Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u KS koje, pored premijera Kantona kao predsjednika Vijeća, čine gradonačelnik Grada Sarajeva, načelnici devet sarajevskih općina, predsjednik Udruženja poslodavaca KS i predsjednik Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS.

Zakonom, koji je Vlada Federacije BiH usvojila krajem marta 2017. godine, pored ostalog je definirano da vlade kantona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu donesu akte o formiranju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u kantonima što do sada nije učinjeno.

Vijeće KS će imati savjetodavnu ulogu u procesima definisanja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji razvojnih prioriteta u Kantonu Sarajevo i djelovati u skladu sa principima partnerstva i saradnje u skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

- Vlada KS se kontinuirano obraća općinama radi saradnje i koordinacije u realizaciji kapitalnih projekta. Svi projekti razvojnog karaktera bez obzira na kojoj se općini implementiraju dobit će našu potporu - poručio je premijer KS Edin Forto te najavio aktivno djelovanje ovog Vijeća u kreiranju svih razvojnih strateških dokumenata.

Osnovni zadaci Vijeća su razmatranje i davanje preporuka o ključnim razvojnim prioritetima u Kantonu, strateškim razvojnim dokumentima BiH, FBiH i KS, sektorskim strategijama KS i njihovoj međusobnoj usklađenosti, o strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i njihovoj usklađenosti sa strateškim dokumentima Kantona, o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko djelovanje različitih institucija Kantona Sarajevo i jedinica lokalne samouprave, saopćeno je iz Press služba KS.

(FENA)