BiH

Indikator.ba - Najbolji potezi u finansijskom sektoru u 2018.

Autor: Biznis.ba
Indikator.ba - Najbolji potezi u finansijskom sektoru u 2018.

Raiffeisen bank d.d. BiH, Centralna banka BiH i Finansijsko-informatička agencija Federacije BiH povukli su najbolje poteze u finansijskom sektoru u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, odluka je analitičkog tima portala Indikator.ba.

Nastavljajući akciju "Poslovni potez godine", Indikator.ba je nagradio Raiffeisen bank BiH za uvođenje usluge "m-plati", beskontaktnog plaćanja na prodajnim mjestima putem mobilnog telefona u saradnji sa kartičarskom kućom Visa.

Raiffeisen banka je, prema ocjeni analitičkog tima Indikator.ba, prva prepoznala rastući trend beskontaktnih plaćanja u BiH i tako prva uvela uslugu plaćanja putem mobilnog novčanika koja se već neko vrijeme rasprostranjeno koristi u razvijenijem svijetu.

Na ovaj način Banka je omogućila klijentima lakša i jednostavnija plaćanja, uvodeći i građene BiH u svijet digitalnih usluga.

Da je Raiffeisen banka na pravom putu potvrda stiže i ovih dana kada još jedna banka u BiH uvodi istu uslugu, a njen primjer, prema najavama, slijedit će i neke druge banke.

Lidersku ulugu Raiffeisen banke prepoznao je i magazin Global Finance koji je prošle godine prvi put dodijelio nagradu za najbolju digitalnu banku u Bosni i Hercegovini upravo Raiffeisen banci.

Portal Indikator.ba dodjeljuje ravnopravno drugu i treću nagradu Centralnoj banci BiH i Finansijsko-informatičkoj agenciji FBiH za sređivanje stanja u poslovnim registrima u BiH, važnom segmentu svakog poslovnog okruženja.

Centralna banka BiH dogradila je Jedinstveni registar računa (JRR) poslovnih subjekata koji platni promet u zemlji obavljaju preko računa otvorenih u bankama i računa u Centralnoj banci.

Time je ovj registar postao pouzdan izvor informacija za brojne korisnike, budući da su sada banke obavezne da ažuriraju podtake čim nastanu promjene kao što su stečaj i finansijska konsolidacija, blokada/deblokada računa, otvaranje/zatvaranje računa, otkazivanje glavnog računa i dr.

Između ostalog, novi registar komercijalnim bankama, poreznim organima, organima uprave, organima za provođenje zakona te ostalim nivoima vlasti omogućava lakše otkrivanje nezakonitih transakcija, poput izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca, a pravnim i fizičkim licima omogućava lakšu prinudnu naplatu.

Finansijsko-informatička agenciju, zavrijedila je pažnju analitičara portala Indikator.ba predanim radom na uspostavljanju poslovnih registara.

Od kada je uspostavljena 2016. godine, Agencija je za kratko vrijeme haotičnu situaciju koja je vladala u ovoj oblasti dovela u stanje uređenog sistema, koje je sada na usluzi privredi, vlastima, ali i građanima.

Zahvaljujući radu agencije nema više subjekata sa dva ili više računa, broj subjekata bez glavnog računa je sveden na minimalan broj,a slanjem opomena hiljade podlovnih subjekata koji nisu dostavljali finansijske izvještaje primorano je da to učini.

Ono što se analitičarima Indikator.ba naročito dopalo i što je i presudilo u dodjeli "najboljeg poteza u finansijskom sektoru" jeste ustavnovljenje "red portala" po uzoru na "red book" u nekim drugim zemljama na kojem se listiraju sve firme koje krše zakon (koje ne dostavljaju finansijske izvještaje, one koje se nisu uskladile sa zakonom i one koje su blokirane), čime se nesavjesni dio poslovne zajednice stavlja na svojevrsni "javni stub srama" i odvaja od ostalih koji odgovorno posluju.

Poslovni portal Indikator.ba završio je i vrednovanje najboljih u konkurenciji za "Poslovni potez godine" u BiH, regiji, Evropi, svijetu, a dobitnici će uskoro biti objavljeni.

Kao i ranijih godina, nagrađenim će biti uručene prigodne plakete.

Izbor najboljeg poslovnog poteza je vlastiti projekt portala Indikator.ba, neprofitan i neosvisan, a u donošenju konačne odluke po potrebi angažuje i vlastiti konsultantski tim sastavljen od predstavnika akademske zajednice, privrede i medija.

Biznis.ba / FENA