BiH

Inovatorstvo i tehnika pretpostavke za konkurentnost preduzeća

Autor: Biznis.ba
Inovatorstvo i tehnika pretpostavke za konkurentnost preduzeća

Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom, tema je treće naučno-stručne konferencije koja se danas održava u Sarajevu radi promovisanja značaja tehnike, tehničke kulture, tehnologije, inovatorstva i informacionih tehnologija za razvoj privrede.

Konferencija je okupila učesnika iz BiH i regiona, uključujući inovatore, privrednike, nastavnike i profesore u školama, univerzitetske profesore, studente tehničkih fakulteta i sve one koji su zainteresovani i koji smatraju da je oblast tehnike, inovatorstva i IT tehnologija značajna za obrazovanje i privredu.

Cilj konferencije, kako je kazao inovator i profesor na Mašinskom fakultetu u Tuzli Fikret Alić, jeste da se nauka i tehnika stave u prvi plan s obzirom na to da inovacije i naučno-istraživački rad omogućavaju razvoj novih procesa i proizvoda, te pozicioniranja na tržištu.

- Mi možemo razvijati svoje brendove, plasirati naše originalne proizvode i u tom smilu današnja konferencija je jedna od mogućnosti da se na pravi način fokusiramo ka tom cilju – kazao je Alić, napominjući kako je neophodno da se u BiH povećaju ulaganja u nauku, istraživanja, inovacije i transfer novih tehnologija.

Profesor emeritus Džemo Tufekčić iz Centra za multidisciplinarne studije Tuzla je naglasio da bi morala postojati sinergija između države, privrede, preko privrednih komora, obrazovanja na svim nivoima, inovacija, kao i vlasnika finansijskog i intelektulanog kapitala.

- Za to treba samo dobra volja i interes. Moj je interes da prenesem znanje mlađima i ne samo to. Danas ću predstaviti jedan primjer kako smo to ostvarili u privredi. Sadašnji premijer Federacije BiH Fadil Novalić ranije je kad je bio direktor firme angažirao nas sa univerziteta i mi smo sinegrijskim djelovanjem razvijali proizvode – rekao je Tufekčić.

Potpredsjednik Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH) Mirsad Jašarspahić je izjavio da je Komora rado pristala da bude partner ove manifestacije jer je to u skladu sa onim što je Komora obuhvatila u strategijama razvoja određenih grana industrije, a u kojima je nosilac tog posla zajedno sa resornim ministarstvima.

U tim strategijama, kako je dodao, značajno mjesto ima povezivanje sa inovatorima, institutima, fakultetima, akademskom zajednicom, s obzirom na to da inovatorstvo ima svoj smisao jedino ako se komercijalizuje kroz proizvod naših kompanija.

- U nekoliko prerađivačkih privrednih grana naše kompanije uspjevaju da se nametnu na tržištu. BiH nije velika ekonomija, tako da se ona ni sa kim ne može takmičiti u kvantitetu, već prednost treba imati kvalitet i inovativni pristup proizvodnji što može dovesti do toga da budu konkurentniji na tržištu. Primjer za to su proizvođači opreme za automobilsku industriju, kao i namještaja koji to rade svakodnevno kroz svoje razvojne timove unutar kompanija i u saradnji sa glavnim kupcima – naveo je Jašarspahić.

Jedan je od predavača Emir Džanić govorio je o tome koliko su rast i inovacije važne za privredu i koliko su zapravo inovacije odskočna daska za privredu prema pozicijama bolje konkurentnosti.

- Tehnologije koje danas kompanije imaju na raspolaganju su lako dostupne, međutim organizacija i način na koji kompanije raspolažu s tom tehnologijom nisu usklađene sa očekivanjima tržišta. Ono što je najveća prepreka i najveći izazov pred kompanijama su upravo optimalno korištenje i usvajanje tehnologija kako bi postigle što bolju konkurentnu poziciju i u tom smislu potrebno je razvijati organizacijsku kulturu pogotovo kod velikih organizacija da bi one optimalno i što bolje koristile dolazeće tehnologije, pri tom mislim na digitalnu tehnologiju, i sve one tehnologije koje ih mogu učiniti konkurentnijim na tržištu - kazao je Džanić.

Dodao je da pametni ljudi, odnosno inovatori i država, moraju surađivati jer jedno bez drugog ne postoji.

- Dakle jedan balans između izvrsnih pojedinaca i organizacije, odnosno dobro ustrojene države je ključan za uspjeh kompanija na tržištu, jer bez pojedinaca ne postoje ideje, a bez kompanija i organizacija ne postoje realizacije tih ideja na tržištu - istakao je Džanić.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Branko Blanuša je naveo da je saradnja univerziteta sa privredom jako bitna posebno u segmentu istraživanja.

- Danas je takva situacija u našoj privredi da većina onih koji rade nema mogućnosti da odvoje sredstva i kadrove za istraživanje i u tom pogledu bi oni morali biti više oslonjeni na fakultet. Naš fakultet ima dosta dobra iskustva posebno u saradnji sa privrednim subjektima i gradom Banja Luka, kao što je koncept Smart City, ali i sa kompanijama u kojima rade kadrovi sa fakulteta i u kojima postižu dobre rezultate u smislu inovatorstva i proizvodnih rezultata – naveo je Blanuša.

Dekan Elektrotehničkog fakuteta u Sarajevu Samim Konjicija je istakao da je tehnika generalno, a u posljednje vrijeme IT tehnologije oblast u kojima je mnogo prostora za primjenu inovacija.

Konferenciju "Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom"organiziralo je Udruženje tehničke kulture Novi Grad-Sarajevo uz pokroviteljstvo Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Partneri konferencije su Privredna komora FBiH, Udruženje CRPIT i BH Futures Foundation.

Biznis.ba / FENA