BiH

Inspektori izvršili 4.532 nadzora u marketima i ugostiteljskim objektima u KS

Autor: Biznis.ba
Inspektori izvršili 4.532 nadzora u marketima i ugostiteljskim objektima u KS

S ciljem kontrole radnopravnog statusa radnika i ostvarivanja prava iz radnog odnosa nadležni inspektorat Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo tokom cijele godine provodi redovne i pojačane inspekcijske nadzore u poslijepodnevnim satima, danima vikenda, kao i praznicima.

Tokom januara 2020. godine inspektori rada izvršili su ukupno 314 inspekcijskih nadzora, te evidentirali rad 14 fizičkih osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na osiguranje.

- Zbog evidentiranih nepravilnosti u primjeni Zakona o radu i na osnovu njega donesenih propisa inspektori rada su u prethodnom mjesecu izdali 55 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.200 KM, a osim prekršajnih djelovali si i donošenjem upravnih mjera, odnosno donošenjem 24 rješenja - kazala je Feni glasnogovornica KUIP-a KS Vildana Brdarić.

U 2019. godini kantonalni inspektori rada su izvršili ukupno 4.218 inspekcijskih nadzora, u postupku kojih su evidentirali rad 320 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja.

- Zbog evidentiranih nepravilnosti tokom 2019. inspektori rada su izdali ukupno 1.058 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 782.956 KM, uz dvije prekršajne prijave kod nadležnog suda i 190 upravnih mjera (rješenja) - kazala je Brdarić.

U protekloj godini Inspektoratu rada, zaštite na radu i socijalne zaštite dostavljeno je 1.617 prijava za vršenje inspekcijskog nadzora, što je za 455 ili 28,19 posto više u odnosu na 2018. godinu. Podnosioci zahtjeva su, nakon provedenog postupka pravovremeno, pisanim putem, obaviješteni o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama.

Brdarić je napomenula da Programom rada Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite, pojačani nadzori redovno se planiraju i provode kod poslodavaca u vrijeme državnih i vjerskih praznika, tj. u dane koji su Odlukom Vlade FBiH proglašeni neradnim.

-Takve kontrole imaju za cilj da se radnicima koji rade za vrijeme praznika omogući pravo na povećanu plaću u skladu sa članom 76. Zakona o radu - kazala je.

Tokom 2019. kontrolama inspektora rada za praznike je bilo obuhvaćeno oko 7.600 radnika trgovačkih centara, ugostiteljskih objekata, većih trgovačkih lanaca i marketa. Za sve njih poslodavci su, prema nalogu inspekcije rada, bili dužni dostaviti dokaz o uvećanju plaće na način kako je predviđeno zakonskim propisima i internim aktima poslodavaca, što je i učinjeno u ostavljenom roku, dok su inspekcijski postupci pokrenuti na iste okolnosti tokom novogodišnjih praznika u 2020. još uvijek u toku.

Na osnovu dobijenih prijava oštećenih uposlenika u protekloj godini je, zbog kršenja odredaba Člana 76. Zakona o radu izrečeno osam prekršajnih naloga u iznosu od 24.000 KM - navodi Brdarić.

Iz KUIP-a KS napominju da je ipak, najveći broj novčanih kazni iz nadležnosti kantonalne inspekcije rada u protekloj godini i tokom mjeseca januara izrečen poslodavcima zbog angažiranja radnika na crno, te nevođenja evidencija o radnom vremenu radnika, što je obaveza koja proizilazi iz Člana 43. Zakona o radu.

(FENA)