BiH

Inspektori RS za godinu dana otkrili 333 neprijavljena radnika

Autor: Biznis.ba
Inspektori RS za godinu dana otkrili 333 neprijavljena radnika

U Inspektoratu Republike Srpske (RS) tvrde da je u prošloj godini u fokusu njihovog rada bilo suzbijanje sive ekonomije, nelegalnog i neregistrovanog rada.

Po preliminarnim podacima, lani je kontrolisano 13.550 radnika zatečenih na radu kod poslodavca, od čega njih 333 nisu imala zaključen ugovor o radu i nisu bili prijavljeni na obavezne vidove osiguranja.

Također, u okviru akcije suzbijanja nelegalnog rada i sive ekonomije nadležne inspekcije su vršile kontrole različitih subjekata koji su „na crno“ nudili usluge putem interneta, na oglasnim stranama i društvenim mrežama, te zabranjivali rad licima koja su radila bez registracije.

Zbog utvrđenih propusta u radu, Inspektorat RS je u protekloj godini izrekao i oko 6.600 upravnih mjera, kojima je subjektima naloženo preduzimanje mjera i radnji s ciljem otklanjanja utvrđenih propusta i usklađivanja njihovog rada sa zakonom.

Postupali su i po prijavama drugih organa, pravnih subjekata i građana, te je po tom osnovu izvršeno 5.371 vanredna kontrola, što je za 12 posto više u odnosu na prethodnu godinu

Po svakoj konkretnoj prijavi nadležna inspekcija je obavezna da izvrši kontrolu, međutim, naglašavaju da prijave nisu uvijek opravdane.

Dosadašnja praksa Inspektorata je pokazala da u prosjeku između 30-40 posto prijava bude opravdano.

Sve slučajeve u kojima utvrde nepravilnosti inspektori sankcionišu i nalažu otklanjanje propusta, te izriču i prekršajne mjere.

(FENA)