BiH

Intenzivirana saradnja HBOR-a i Razvojne banke FBiH

Autor: Biznis.ba
Intenzivirana saradnja HBOR-a i Razvojne banke FBiH

Predstavnici Razvojne banke Fedracije BiH su 22.01.2020. godine u Zagrebu posjetili Hrvatsku banku za obnovu i razvitak (HBOR).

Tom prilikom domaćini sastanka su bili Predsjednica Uprave  Tamara Perko, član Uprave  Hrvoje Čuvalo i Savjetnik Uprave Hrvoje Galić, dok su ispred Razvojne banke FBiH sastanku prisustvovali v.d. Predsjednik Uprave Semir Fejzić i član Uprave RBFBiH, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj Dalibor Milinković.

Na nivou Uprava vođen je razgovor o brojnim temama, počev od razmjene iskustva, izvora finansiranja, tržišta, kamatnih stopa i plasmana, do samih tranzicijskih procesa i uključivanja u evropske norme i okvire poslovanja. Kolege iz HBOR-a podijelili su svoja iskustva iz procesa kada je Republika Hrvatska bila kandidat za pristup EU, pa sve do danas kada je ona punopravna članica Europske Unije. Razgovaralo se i o mnogim drugim temama, od same organizacije, pristupnih fondova, novih načina finansiranja i drugih bitnih pitanja kada je riječ o bankarskom sektoru uopšte i njegovoj poziciji i značaju u procesu europskih integracija.

Predstavnici Banaka su se usaglasili da će za naredni period intenzivirati saradnju ove dvije finansijske institucije, te kontinuirano razmjenjivati iskustva i informacije koje su vezane za bankarski sektor.

Također, podržana je inicijativa Uprave Razvojne banke FBiH, da pristupi članstvu Razvojnih banaka u Europskim bankarskim asocijacijama kao što su EAPB (Europska udruga javnih banaka) i ELTI (Europska udruga dugoročnih investitora). Unaprijed je već dogovoreno da će se naredni sastanak održati na proljeće u Sarajevu u prostorijama Razvojne banke Federacije BiH, a sve sa ciljevima intenzivnije realizacije dogovora i ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

(Biznis.ba )