BiH

Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016. godine

Autor: Biznis.ba
Javni poziv poreznim obveznicima da uplate porezni dug nastao do 2016. godine
Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode („Službene novine FBiH”, broj: 99/19).

Prema odredbama ovog Zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik obaveze glavnog duga izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine.

Pozivaju se porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih sa 31.12.2016. godine, da prvo uplate glavnicu duga i steknu pravo na otpis zateznih kamata shodno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpisu zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave F BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik. Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga (obaveze za javne priode koji se odnose na period do 31.12.2016. godine), uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava Federacije BiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata kojim se utvrđuje pravo na otpis, a na osnovu uredno podnesenog zahtjeva za otpis zateznih kamata, dostavljene dokumentacije i službene evidencije.

Obavještavaju se porezni obveznici da Zahtjev za otpis zatezne kamate Obrazac ZAOK mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu obrasci.

Također, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 05.05.2019. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata, a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti.

Biznis.ba