BiH

Javni poziv za učešće u programima zapošljavanja 28. februara

Autor: Biznis.ba
Javni poziv za učešće u programima zapošljavanja 28. februara

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošaljavanja za 2020. godinu. Riječ o Progamu sufinansiranja zapošljavnja te o Programu sufinasiranja samozapošljavanja Start Up.

Javni poziv za učešća aplikanata u oba programa bit će biti objavljani 28. februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informisati.

Stručni saradnik za odnose s javnošću FZZZ-a Haris Čuljević na pres-konferenciji je naglasio da je za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano 66 miliona KM.

- Cijenimo da sa ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, moglo bi da bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba - kazao je Čuljević.

Rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ  Haris Huskić predstavio je programe koji će biti implementirani u ovoj godini.

- Riječ je primarnim programima koje mi već godinama finansiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinansiranja zapošljavnja je nešto veća od 51 milion KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te demobilizarini branioci - kazao je Huskić.

Ciljna grupa Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020. su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrovati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

- Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 miliona KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH - kazao je Huskić.

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim kantonima, a bit će otvoren tri radna dana, a aplikacije će se moći podnosti putem linka na web portalu FZZZ.

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini više od 13.000 osoba potpisalo ugovore.

( FENA)