BiH

Košarac: Odluka o izvozu peleta upućena Vijeću ministara BiH

Autor: Biznis.ba
Košarac: Odluka o izvozu peleta upućena Vijeću ministara BiH

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo je Savjetu ministara BiH na usvajanje Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta.

Resorni ministar Staša Košarac istakao je da je Prijedlog ove odluke izrađen na osnovu Zaključka Vlade Republike Srpske, koja je od Savjeta ministara BiH zatražila da se domaćim proizvođačima dozvoli izvoz peleta na inostrana tržišta u periodu od 60 dana.

On je izrazio očekivanje da će Savjet ministara BiH usvojiti predloženu odluku na sjednici koja bi trebalo da bude održana naredne sedmice.

''Smatramo opravdanim zahtjev Vlade Republike Srpske i želimo da pokažemo odgovornost prema kompanijama koje se bave spoljnotrgovinskim prometom na način da im omogućimo da u navedenom roku realizuju ugovorene poslove u inostranstvu. Ovim smo ujedno uvažili i iskazane potrebe privredne zajednice'', rekao je ministar Košarac.

On je naglasio da je Zaključkom Vlade Republike Srpske zatraženo i da se, po isteku roka od 60 dana, uvedu izvozna ograničenja za izvoz peleta i orgijevnog drveta na način da domaćim privrednim subjektima bude omogućeno da na inostrana tržišta mogu plasirati do 50 posto svojih proizvoda.

Podsjetio je takođe da je Savjet ministara BiH nedavno zadužio Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u BiH, iznađe način za uvođenje izvoznih kvota za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih institucija.

''O uvođenju izvoznih kvota u prethodnom periodu aktivno smo razgovarali sa predstavnicima resornih ministarstava iz Republike Srpske i Federacije BiH, kao i sa entitetskim privrednim komorama i Spoljnotrgovinskom komorom BiH. Naš primarni cilj je da potrebe domaćeg tržišta budu zadovoljene, ali i da omogućimo nastavak spoljnotrgovinskog prometa peletom i ogrijevnim drvetom. Zbog toga smatram da je model 50:50 optimalno rješenje, koje će biti zadovoljavajuće za potrebe naših građana, ali i za privredne subjekte koji se bave spoljnotrgovinskim prometom'', rekao je ministar Košarac.

On je dodao da će u predstojećem periodu biti nastavljene konsultacije i usaglašavanja sa predstavnicima nadležnih entitetskih ministarstava u cilju donošenja odluke o uvođenju kvota za izvoz peleta i ogrijevnog drveta.

(Biznis.ba)