BiH

Kovačević: Budžet KS je sanacioni, razvojni i socijalni, društvo treba sve te mjere

Autor: Biznis.ba
Kovačević: Budžet KS je sanacioni, razvojni i socijalni, društvo treba sve te mjere

Skupština Kantona Sarajevo će na sjednici 26. decembra ove godine razmatrati Prijedlog Budžeta KS za 2020. godinu u iznosu od 989.264.434 KM.

Naime, utvrđeni Nacrt Budžeta KS za 2020. godinu iznosio je 971.375.034 KM. Tokom javne rasprave očitovalo se 55 zainteresiranih subjekta, nakon čega je sačinjen Izvještaj na osnovu kojeg je Ministarstvo finansija pripremilo Prijedlog Budžeta KS za 2020. godinu u iznosu od 989.264.434 KM.

- Budžet KS za 2020. godinu je sanacioni, razvojni i socijalni - zato što je društvo u kojem mi živimo upravo takvo i trebamo sve te tri mjere – kazao je ministar finansija KS Amel Kovačević u intervjuu za Fenu.

Na pitanje zašto je socijalni, odgovorio je da postoji društvena i imovinska nejednakost, i, kako je kazao, trebamo da vodimo brigu o kategorijama ljudi koji nisu u stanju u ovom trenutku da se snađu.

Stoga se 21 posto budžeta odnosi na transfere prema pojedincima koji pripadaju određenim skupinama građana što po zakonskoj osnovi dobiju sredstva za pomoć, a to su: siromašni, oni koji imaju posebne potrebe ili su to kategorije iz boračke populacije.

Tako će sredstva iz budžeta ići za zaštitu porodica sa djecom 31.286.465 KM, a za zaštitu civilnih žrtava rata 15.500.000 KM, za socijalna davanja osigurano je 14.031.500 KM, za pomoć građanima 450.000 KM, dok će za socijalni program biti izdvojeno 1.860.000 KM.

Za prošireni obim prava ratnih vojnih invalida sa područja KS izdvaja se 4.270.000 KM, javne kuhinje 3.471.500 KM, a za izgradnju prihvatilišta za prosjake i skitnice 300.000 KM.

Za projekte iz oblasti kulture planirano je 808.400 KM, a u program nauke ulaže se 2.800.000 KM, za podršku mladim talentima 100.000 KM, za sufinansiranje predškolskog odgoja 1.700.000 KM, nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola sa 150.000 KM, gradnju škola 1.735.000 KM, a u rekonstrukciju i održavanje vrtića 1.750.000 KM.

Prvi put je u Budžetu KS osigurana novčana egzistencijalna naknada demobilisanim borcima u iznosu od 2.400.000 KM.

Za unapređenje svakodnevnog života iz Budžeta KS se izdvajaju sredstva za kapitalne projekte poput projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u iznosu od 4.781.970 KM, a za sanaciju, rekonstrukciju, reoorganizaciju javnog prevoza u KS planirano je 216,7 miliona KM.

- Budžet će biti značajnije karakteriziran time što smo pratili šta to narod želi, a to je rješavanje pitanja javnog prijevoza – a GRAS je ključna priča – kazao je Filipović.

Za projekte izgradnje primarnih gradskih saobraćajnica, Prve transverzale, Južne longitudinale, te Devete transverzale, rekonstrukciju i investiciono održavanje puteva predviđeno je 125,5 miliona KM.

Kazao je i da dug Kantona Sarajevo u ovom trenutku iznosi oko 160 miliona KM, u granicama je prihvatljivog, i sa zaduženjima koja su predviđena u 2020. godini, na 35 miliona godišnjeg kreditnog kapaciteta u KS, a zakonska mogućnost dozvoljava do 80 miliona KM (godišnje rate).

- Sada imamo oko 35 miliona KM sa svim zaduženjima u 2020. godini i to su krediti za razvojne projekte. Ono čemu težimo je uspostavljanje registra za javne finansijske obaveze u KS. U ovom trenutku ne znamo koliki je taj dug – zaključio je ministar finansija KS Amel Kovačević u intervjuu za Fenu.

(FENA)